Kjemper blei mindre enn mygg
VENTAR PÅ AVKLARING: Kristian Siem blir nye storaksjonær i Farstad Shipping, men obligasjonslångivarane krev forhandlingar om vilkåra før dei vil godkjenne ein refinansieringsplan.
Analyser

Kjemper blei mindre enn mygg

Nordvestlandet mest ulønsame børsnoterte selskap pr. 3. kvartal er nesten dobbelt så mykje verdt som Farstad Shipping, Rem Offshore og Havila Shipping til saman. 

27.11.2016
ANALYSESleng på Island Offshore og Olympic Ship i tillegg, og likevel er Hofseth Biocare med berre 17 millionar kroner i driftsinntekter og 123 millionar kroner i underskot før skatt, høgare verdsett på børsen - 339 millionar kroner - enn dei største nordvestlandske offshorereiarlaga til saman nett no.Island Offshore og Olympic Ship har rett nok ikkje børsnotert aksjar, men begge selskapa er i gjeldsforhandlingar, og ut frå prisinga av Farstad, Rem og Havila er er neppe verdien av desse to selskapa rare greiene heller slik marknaden ser ut i dag.Hofseth Biocare er beundringsverdig standhaftig i satsinga på å lage og vidareforedle fiskeolje, -protein og kalsium - hovudsakleg av avskjær frå lakseforedling. Suksess vil løfte oppdrettsnæringa enda eit hakk, men det kommersielle gjennombrotet har latt vente på seg, sjølv om underskotet så langt i år i stor grad skuldast ekstraordinære nedskrivingar på varelageret. I årets ni første månader er det ingen med større underskot i høve til inntektene av dei børsnoterte selskapa i nordvest.Så ille er det altså for offshorereiarlaga at eit selskap som knappast har inntekt, går med store minus og framleis manglar eit skikkeleg gjennombrot for produkta sine, har ein verdi langt over kvar einaste av dei større etablerte offshorereiarlaga.Kven ville vedda på det for to år sidan? Nedtur - ja, men nesten kollaps i verdiane?Målt mot Hofseth Biocare var offshorereiarlaga kjemper på børsen og Hofseth ein mygg. No er kjempene blitt minst - i verdi.Det seier alt om forventningane til framtida for reiarlaga. Når marknaden er slik at reiarlaga ikkje greier å betale renter og avdrag på gjelda er lite trøst i å ha mange skip i flåten.Med refinansieringar på plass vil det likevel bli tøft.I to selskap, Havila Shipping og Farstad Shipping, kom det eit delvis avklaring denne veka.Fredag ettermiddag snudde talsmannen for ei gruppe misnøgde obligasjonslångivarar i Havila Shipping og rådde långivarane til å støtte refinansieringsplanen dei tidlegare i veka sørge for å torpedere på obligasjonseigarmøtet i selskapet.Snuoperasjonen kom etter at bankane avviste å gi obligasjonseigarane meir enn i planen som alt låg på bordet. Bankane stilte krav om eit ja frå obligasjonseigarane innan klokka 15.00 førstkomande mandag. Viss ikkje slår dei Havila Shipping konkurs og tek over skipa dei har pant i. Snuoperasjonen frå talsmannen til obligasjonseigarane har gjort det mindre sannsynleg med ein konkurs, men det gjenstår å sjå om mange nok tek oppmodinga til følgje og gir refinansieringsframlegget den støtta det må ha for å bli vedtatt.I Farstad Shipping er den "ikkje-bindande" intensjonsavtalen med Kristian Siem blitt til ein bindande avtale som gjer Siem til majoritetseigar og etterkvart samlar Farstad Shipping og Siem Offshore til eitt selskap, men med hovudkontor i Ålesund.Men fleire punkt gjenstår å avklare før ein endeleg refinansieringsplan er klar, mellom anna om kor mange aksjar obligasjonslångivarane i Farstad skal få i bytte for å gjere om usikra lån på til saman 1,4 milliardar kroner til aksjar. Det kan bli eit nøkkelspørsmål: - Vi har forsøkt å komme i dialog med selskapet siden februar. Vi har engasjert Pareto Securities som rådgiver, som ble sluppet inn på andre siden av veggen først for et par måneder siden, men Pareto har, så vidt meg bekjent, ikke fått tilgang til eller tatt del i forhandlingene. Det er utrolig at man kjører en prosess à la Havila, uten forankring hos obligasjonseiere – som er så meningsløst unødvendig all den tid vi har strukket ut hånden. Uansett, vi tar dette utspillet med knusende ro og forventer at de reelle forhandlingene begynner ganske snart, sa Tom Hestnes i Alfred Berg Kapitalforvaltning til Dagens Næringsliv etter at Farstad presenterte Siem-avtalen på torsdag i denne veka.

Publisert: 27.11.2016 06:00

Sist oppdatert: 10.02.2021 21:59