Livsfarleg line
VINN-VINN: Skeidar og Møbelringen deler bygg i Ålesund. Kjedene profilerer først og fremst sitt seg sjølve, produsentane må legge innsats i å profilere eige varemerke. Det kan blir ein vinn-vinn situasjon for begge partar, og auke forhandlingsstyrken til produsentane.
Analyser

Livsfarleg line

Å satse på å overleve som ein anonym produsent er ei livsfarleg line for bedrifter i møbelbransjen. 

14.05.2017
ANALYSEDet er ikkje rart Geir Hoff hos møbelprodusenten Sitwell gav utløp for frustrasjon i NETT NO denne veka.- Det hadde vore ønskeleg med meir fokus på vårt varemerke og oss som produsent, var Hoff sin diplomatiske kommentar. Sitwell og andre er i eit dilemma. Å få innpass hos dei store møbelkjedene er flott. Det gir sal. Men det gir lite marknadsføring av eige varemerke og bedrift. Marknadsføringsmidla som produsentane går inn med, går til kjedene, som først og fremst profilerer sitt eige varemerke.På lengre sikt er dette noko som vil svekkje mindre og mellomstore produsentar, som slit med å gjere seg kjende. Dei treng den drahjelpa det er at kundane kjem inn i butikken og spør etter møblar akkurat frå dei.Å tru at møbelkjedene skal legge om er ikkje realistisk. For dei er det rasjonelt å profilere seg sjølv. Det vil først endre seg i det møbelfabrikkane har fått ein så sterk posisjon hos forbrukarane at det gir ekstra uttelling å profilere produsentane.Ekornes, med Stressless, er i ein slik posisjon. Men det er ikkje situasjonen for dei fleste. Konsekvensen er at produsentane sjølve må sørge for å få vist seg fram og sikre at salskanalane er opne også i det lange løp.I Hundeidvika satsar Vassendgutane-gitarist Frank Willy Utgård på å bygge opp den vesle møbelprodusenten Jarnes.no, basert på sal gjennom nettbutikk. Det blir ingen fysiske butikkar. I staden er Utgård i ferd med å bygge opp samarbeid med eit nett av forretningar - mellom anna kles- og blomsterbutikkar - der Jarnes-møblane er utstilt for kundar som vil sjå og prøve møblane, før dei handlar på nettet.I Hornindal sa underleverandøren Grodås Mønsterteknologi rett og slett adjø til møbelbransjen og blei til geværskjefteprodusenten GRS Riflestock. Den vart nesten umiddelbart ei stor eksportbedrift - takka vere marknadsføring over internett.Internett er stikkordet. GRS Riflestocks nådde heile verda nesten over natta gjennom nettet.Det demonstrerer kor effektiv internettbruk kan vere.Ekornes har tatt konsekvensen av at nettet har fått auka betydning.Medan møbelkjøparar før var innom fire butikkar før dei tok ei beslutning, er butikkbesøka no nesten halvert. Folk brukar heller tid på nettet før dei bestemmer seg. Det betyr at mykje av grunnlaget for kva møblar folk ønskjer seg kan leggast på nettet. Der kan møbleprodusentane sjølve ha styringa. Klarer dei å skape interesse for møblane sine der, har dei og eit grunnlag for eigen nettbutikk, eller nye distribusjonsformer i eigen regi. Det i seg sjølv er truleg eit godt forhandlingskort vis av vis butikkleddet.Men ei vellukka nettsatsing treng ikke bety eit brot med kjedene, sjølv om satsinga styrkar produsentleddet.Teknisk sett er det ingen problem med å sluse folk som er inne på nettsida til nærmaste forhandlar.Det vil skape ein vinn-vinn situasjon. Butikken får sal, og produsenten syter for at det er hennar eller hans møbel som blir seld.

Publisert: 14.05.2017 06:00

Sist oppdatert: 10.02.2021 21:59