Taktomslag i gjeldsforhandlingar
NY TENKING: Tidshorisonten er lenger og viljen til å kome långivarane i møte er blitt større etter kvar som offshorekrisa har utvikla seg etterkvart som reiarlag etter reiarlag leiger inn eksperthjelp for å finne ei løysing for å kome seg gjennom krisa. Rem Offshore, som eig "Rem Gambler" (biletet)  seier frå første dag at å gjere gjeld om til aksjar er eitt av alternativa som blir vurdert. 
Analyser

Taktomslag i gjeldsforhandlingar

Måten offshorereiarlaga handterer gjeldssituasjonen på har endra seg raskt.

22.05.2016

Du er ikke innlogget

Du må være innlogget for å lese artikkelen.

Gå til innlogging

Bli abonnent på NETT NO

For å få tilgang til denne artikkelen

Standard
  • Betal med kort
  • Kun for deg
  • Månedlig trekk
kr 169,00
Bedrift
  • Betal med kort
  • Betal for tilsatte
  • Årlig trekk
kr 1 799,00

-20%

Med 5 eller flere abonnenter i bedriften.