Epic Digernes foto Marius Rosbach 11
KORONASMELL: Aktivitetsparken Epic Digernes fekk ein tøff start under koronapandemien. Drifta gjekk i minus i 2022. Foto: Marius Rosbach
Kort fortalt

Auka underskot for aktivitetspark

Treningssenterkjede tæra på eigenkapitalen.

Marius Rosbach
04.09.2023

Aktivitetsparken Epic Digernes auke inntektene i fjor – men utgiftene auka meir – og året enda med nytt underskot (sjå tabell under).

Etter 9,6 millionar i omsetning, bokfører selskapet eit resultat før skatt på knappe 3,2 millionar kroner, ifølgje årsmeldinga.

Epic Digernes er eigd av David Andersen som også står bak Aktiv Trening-konsernet. Underskotet tærer difor av kapitalen i morselskapet.

Aktivitetsparken fekk tilført konsernbidrag på rundt 1,9 millionar i løpet av fjoråret. Eigenkapitalen var på 1,5 millionar og langsiktig gjeld på kring 6,7 millionar ved utløpet av fjoråret.

Morselskapet Styrke Holding har samtidig solid økonomi, viser årsmeldinga for dette selskapet.

Epic Digernes As

Tal i mill. kroner
2021
2021
Driftsinntekt

9,6

8,9
Driftsresultat
-2,6
-1,8
Resultat før skatt
-3,2
-2,2

Publisert: 04.09.2023 19:07

Sist oppdatert: 04.09.2023 19:07

Mer om