Kort fortalt

Desse vegane blir planlagt vidare i år

Vegvesen planlegg færre prosjekt.

NPK
17.02.2023
(NPK): Regjeringa har varsla mindre pengar til veginvesteringar enn det som står i gjeldande Nasjonal transportplan. Mindre pengar betyr også at Statens vegvesen vil planleggje færre vegprosjekt.

Sjå fylkesoversikt under saka

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, meiner det er naturleg at arbeidet med kommunedelplanar og reguleringsplanar for ein del vegprosjekt går ned i takt med utbyggingstempoet. Han legg vekt på at ingen vegprosjekt er lagde bort for godt.

– Mindre pengar til planlegging betyr at vi vil bruke noko lengre tid på å planleggje ferdig, seier utbyggingsdirektøren.

Planleggingsprogrammet til Statens vegvesen vart presentert etter at NTP for perioden 2022–2033 var lagt fram.

– Dette skal vere eit dynamisk dokument som blir oppdatert i tråd med endra føresetnader, og det ser vi behov for no, seier han.

Etter at statsbudsjettet for 2023 vart vedteke har Vegvesenet bestemt at dei no i større grad skal bruke eigne tilsette i staden for innleigde konsulentar i planleggingsarbeidet. Samtidig held fram Vegvesenet arbeidet med det faglege grunnlaget for ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036, som Regjeringa vil leggje fram våren 2024.

Prosjekta det blir jobba vidare med i Møre og Romsdal i 2023:

 • E39 Volda – Furene
 • E39 Bjerkeset – Astad
 • E39 Sulafjorden
 • E39 Vartdalsfjorden
 • E39 Halsafjorden
 • E39 Ålesund – Ørskogfjellet (Møreaksen/Eksportvegen)
 • Rv. 15 Strynefjellet

Prosjekta det blir jobba vidare med i Rogaland og Vestland i 2023:

 • E39 Smiene – Harestad
 • Rv. 426 Eigerøy bru (Gamle Eigerøyveien – Hovlandsveien)
 • E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast)
 • E39 Vågsbotn – Klauvaneset (del av Ringvei aust)
 • E39 Klakegg – Byrkjelo
 • E39 Storehaugen – Førde
 • E39 Fjordkryssing Bjørnafjorden
 • E39 Fløyfjelltunnelen sør – oppgradering
 • E39 Fløyfjelltunnelen nord
 • E39 Byrkjelo – Sandane
 • E39 Bokn – Hope
 • E39 Fjøsanger – Kristianborg Sykkelstamveg Bergen delstrekning 4
 • E39 Nesttun – Fjøsanger – Sykkelstamveg Bergen delstrekning 3 Vossabanen
 • E39 Fabrikkgaten – Solheimsgaten – Arm av delstrekning 5, sykkelstamveg Bergen

Publisert: 17.02.2023 15:05

Sist oppdatert: 17.02.2023 15:08

Mer om