Kort fortalt

Får fiske meir reke

Auke i kvoteråd på reker i Barentshavet.

NPK
09.03.2023

Fangst på reker i Barentshavet i 2023 blir tilrådd å ikkje overskride 153.000 tonn. Det inneber ein auke på 13.000 tonn samanlikna med i fjor og ligg langt over aktuell fangst som har vore rundt 60.000 tonn dei siste åra.

Det fortel Havforskingsinstituttet (HI).

– Rekebestanden har variert over tid, men halde seg på eit bra nivå. Med gode rekeprisar har fangstane teke seg opp i dei seinaste åra, og fisket har igjen vorte eit av dei største rekefiskeria i Nord Atlanteren, seier forskingssjef Carsten Hvingel i HI.

Totalfangsten har vore stabil dei siste åra, medan mengda teken opp av norske rekefiskarar og fiskarar frå andre land har variert noko, seier Hvingel.

– Rekekvoten auka betrakteleg i 2020, men fangstane dei siste åra har lege stabilt på eit mykje lågare nivå. Når alt kjem til alt, så har vi i dag ein rekebestand som er fangsta berekraftig, seier Hvingel.

Publisert: 09.03.2023 15:09

Sist oppdatert: 09.03.2023 15:10