Sykk
SYKKYLVEN: Frå i morgon er butikken Smått & Stort gjenbruksbutikk. Illustrasjonsfoto: Smått & Stort
Kort fortalt

Gjenbruksbutikk i Sykkylven

Nyopning for Smått & Stort i morgon.

26.04.2023

Selskapet Smått & Stort i Sykkylven har sidan 1993 drive butikken med same namn. Her har ein blant anna seld barneklede og hatt garnavdeling. No vert det endringar. Ifølgje butikken si Facebook-side er det no slutt på sal av barneklede, medan garnavdelinga held fram. I tillegg vert butikken omgjort til gjenbruksbutikk der den enkelte kan leige stand, og selje sine produkt mot provisjon, medan butikken tek seg av salet.

I fjor vart det eit fall i omsetninga. Resultatet før skatt vart også negativt med 66.000 kroner. Også i åra 2017-2019 gjekk drifta i minus.

Ingvild Aure og Stig Lennart Aure eig kvar 48 prosent av selskapet, medan Lidvar Aure eig 4 prosent.

Samla eigenkapital er på 0,3 millionar kroner, og langsiktig gjeld null.

Smått & Stort
Årsresultat (i mill kr) 2022 2021
Driftsinntekter 1,9 2,4
Driftsresultat -0,04 0,1
Resultat før skatt -0,06 0,1

Publisert: 26.04.2023 09:30

Sist oppdatert: 26.04.2023 06:24

Mer om