Kort fortalt

Godt år for småkraft

Bransjeforening er likevel uroa over høge straumprisar.

NPK
03.01.2022

(NPK): Dei høge straumprisane har vore sterkt medverkande til at norske småkraftverk hadde eit godt år i 2021.

– Vi er sjølvsagt glade for at det er lønsamt å drifte småkraftverk nett no, men det uroar meg at når fleire uheldige omstende kjem samstundes, så går det ut over private forbrukarar og bedrifter som er heilt avhengige av nok straum og stabile prisar, seier styreleiar Lars Emil Berge i Småkraftforeninga til avisa Kvinnheringen.

Han er klar på at småkraftprodusentar ikkje byggjer ut for å få slike høge prisar som no.

– Ein byggjer ikkje ut kraft for å få kortsiktig profitt, eller for å satse på periodar med høge straumprisar. Utbygginga kjem som ei langsiktig investering med stabile leveransar av straum ut til nettet. For oss småkraftprodusentar så er det slik at vi ikkje har magasin og leverer ut straumen når han blir produsert. Det betyr at vi også produserer når etterspurnaden er låg og prisane tilsvarande, seier Berge til avisa.

(©NPK)

Publisert: 03.01.2022 11:12

Sist oppdatert: 03.01.2022 11:14