Kort fortalt

Hydroniq Coolers-kontrakt

Skal levere kjølessystem til slepebåtar.

25.09.2023

Kontrakten omfattar 13 slepebåtar som skal byggast for reiarlaget PSA Marine i Singapore. Reiarlaget har 70 slepebåtar og opererer verda over.

Storleiken på kontrakten og når kjøpesystema skal leverast er ikkje opplyst i pressemeldinga frå Hydroniq Coolers.

I 2022 hadde Hydroniq Coolers på Elllingsøya 64 millionar kroner i driftsinntekt og eit overskot før skatt på 0,5 millionar kroner.


Publisert: 25.09.2023 08:43

Sist oppdatert: 25.09.2023 08:43