Kort fortalt

Kontrakt for Lefdal Mine Datacenter

Skal arbeide for foskingsmiljøa i Noreg.

NPK
05.11.2021

Dei gamle gruvene i Lefdal mellom Måløy og Nordfjordeid har blitt omgjorde til datasenter. Her skal superdatamaskiner arbeide for forskingsmiljøa i Noreg.

– Behovet for reknekapasitet og lagringstenester er stadig aukande. Dette datasenteret vil vere viktig for å støtte infrastruktur til forsking, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til NRK.

Ifølgje Kunnskapsdepartementet har kontrakten ein verdi på fleire titals millionar kroner.

Allereie i 2022 vil det nasjonale lagringssystemet Nird flytte inn. Den første superdatamaskina er forventa på plass i gruvene i løpet av 2023.

Jørn Skaane er administrerande direktør i Lefdal Data Minecenter og seier han er fornøgd med kontrakten.

– Dette vil syte for nye tilsette i verksemda vår og ha ringverknadar på lokalt næringsliv. Det er motiverande å vinne eit anbod av ein slik storleik, seier Skaane.

Publisert: 05.11.2021 15:48

Sist oppdatert: 05.11.2021 15:50

Mer om