Kort fortalt

Kundane strøymer tilbake til SAS

Salet av SAS-billettar i Noreg er no på høgd med tida før pandemien.

NPK
09.08.2022

Salet av SAS-billettar eksploderte nærast straks streiken var over, skriv Flysmart24.

– Det var som å slå på ein brytar. I dag kan vi fastslå at salet av SAS-billettar ikkje berre er like godt som før streiken. Salet er på høgd med tida før pandemien, altså endå eit hakk høgare, seier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise til Flysmart24.

Han seier at meldingane er den same frå partnarane deira både i Sverige og Danmark.

Konflikten mellom SAS og pilotane påførte selskapet enorme tap dei 15 dagane det stod på – om lag 100 millionar kroner dagleg eller til saman nærare halvannan milliard kroner før han vart avslutta 19. juli.

Avtalen som vart mekla fram, vart godteken i ei uravstemming blant dei fire pilotforeiningane i Noreg, Sverige og Danmark sist laurdag.

Publisert: 09.08.2022 10:15

Sist oppdatert: 09.08.2022 10:16

Mer om