Peggy Hessen Følsvik foto Erlend Angelo LO 11
LO-LEIAR: Peggy Hessen Følsvik. Foto: Erlend Angelo
Kort fortalt

LO-leiaren avviser NHO sine tal

Skuldar motparten for brot på teieplikta.

17.04.2023

(NPK-NTB): LO-leiar Peggy Hessen Følsvik seier eit tilbod om faktisk lønnsauke på 5,2 prosent ville vore eit godt forhandlingsresultat med NHO.

LO-leiaren stadfestar ikkje talet som har komme ut som tilbodet som låg på bordet mellom partane i frontfaget då det vart brot søndag. Ho omtaler NHOs opplysningar som eit brot på teieplikta, og avviser at det var eit faktisk tilbod om 5,2 prosent i lønnsauke på bordet då forhandlingane vart brotne.

– Eg registrerer at arbeidsgivarsida har valt å bryte den lovpålagde teieplikta og gå ut med eitt enkelttal som skal stamme frå skissa til riksmeklaren, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik i ei pressemelding frå LO.

– Eg har verken tenkt å stadfeste eller avkrefte det talet, men eg vil seie dette: 5,2 prosent ville vore eit godt resultat, viss det var det medlemmene våre hadde fått i faktisk lønnsauke. Det ville dei ikkje fått med det som låg på bordet, og derfor sa vi nei, skriv ho vidare.

Ho seier vidare at det var eit gap i forhandlingane og at det aldri vart nådd eit nivå som ville gitt kjøpekraftforbetring for store grupper av LO-medlemmer. Ho omtaler avstanden mellom tilbodet som låg bordet og det medlemmene faktisk ville fått utbetalt for «leikepengar».

– Viss NHO vil møte oss og snakke om eit resultat gir 5,2 prosent i faktisk lønnsauke til alle medlemmene våre, då kjem eg springande til forhandlingsbordet, seier LO-leiaren.

(©NPK)

Publisert: 17.04.2023 10:14

Sist oppdatert: 17.04.2023 10:14

Mer om