Kort fortalt

Mange Widerøe-fly innstilt

Ingen flyginger på kortbanenettet.

Marius Rosbach
26.06.2022
Flyavganger på kortbanenettet ble stanset søndag, som mellom anna lammar trafikken ved Ørsta-Volda Hovden lufthamn.

Alle flygingar ved flyplassen er innstil søndag, ifølgje Avinor sine heimesider. Det same er tilfellet for Sandande lufthamn.

Ved dei større flyplassane går trafikken stort sett som normalt, men det er venta det konflikten vil gi større ringverknader i dagane som kjem.

Årsaka er at NHO frå søndag har innført den varsla lock-out-en for flyteknikarane som har vore ute i streik. Riksmeklar Carl Petter Martinsen seier til VG søndag at situasjonen verkar fastlåst.

Publisert: 26.06.2022 13:05

Sist oppdatert: 26.06.2022 13:06