Kort fortalt

Meldte oppbud med milliongjeld

Utleieselskap konkurs.

Marius Rosbach
24.05.2023

Møre og Romsdal tingrett har onsdag åpnet konkurs i selskapet Kanalen Utleie, etter at ledelsen meldte oppbud.

Styret har opplyst at den samla gjelda i selskapet er på drøyt 1,5 millioner kroner. Verdiene blir anslått til i underkant av 4000 kroner.

Selskapet med adresse i Ålesund har eksistert siden 2012 og drevet utleie av eiendom. Firmaet skiftet navn fra Kvilebu til Kanalen Utleie i 2022.

Firmaet har hatt varierende inntekter og gått med underskudd siden 2018. I de siste regnskapene er det påpekt at egenkapitalen er negativ, men at det oppveies av gjeld til eier.

Bostyrer i saka er Bjørn-Ivar Borgund og første skiftesamling er planlagt 3. juli.

Publisert: 24.05.2023 15:07

Sist oppdatert: 24.05.2023 15:07

Mer om