Kort fortalt

Nedgang i salet av lokalmat

Totalomsetninga for lokalmat og drikke har nådd 11,8 milliardar kroner, som utgjer ein auke på 15,1 prosent samanlikna med i fjor. Samtidig har det vore ein reduksjon i salsvolumet.

NPK
08.11.2023

Auken i salsverdien kjem hovudsakleg av prisstigning, og volumnedgangen samsvarer omtrent med den generelle trenden innan daglegvarehandelen.

Det skriv Norsk Mat om si årlege undersøking i ei pressemelding.

– I ei tid der alle har blitt meir prisbevisste, er det gledeleg å sjå at det framleis blir selt lokalmat og -drikke for nesten 12 milliardar i Noreg. Det viser ein klar betalingsvilje for norske lokale produkt, seier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Publisert: 08.11.2023 14:51

Sist oppdatert: 08.11.2023 14:51