Kort fortalt

Norsk reiseliv på Harvard-timeplanen

Eliteuniversitetet likar berekraftstilnærminga.

NPK
28.10.2021
(NPK): Den nasjonale reiselivsstrategien til Noreg er no obligatorisk pensum på det amerikanske eliteuniversitet Harvard University i USA.

Det er på Harvard-kurset Pursuing Sustainability in the Travel & Tourism Sector for masterstudentar at det norske reiselivsstrategien er sett på pensumlista. Harvard meiner denne strategien er eit godt døme på korleis ein destinasjon kan ta ei strategisk tilnærming til berekraftsatsinga. Studentane på Harvard kjem frå alle kantar av verda, og målet er å få reiselivsnæringa til å auke farten på arbeidet sitt med berekraft og levere på FNs berekraftsmål.

– Den norske nasjonale reiselivsstrategien er eit eksempel på mønsterpraksis, og illustrerer på ein god måte korleis ein destinasjon kan ta ei strategisk tilnærming til berekraftsatsinga, seier professor Dr. Wendy M. Purcell som leiar studiet ved Harvard, i ei pressemelding.

Hovudmål i strategien er: Norsk reiseliv skal auke verdiskaping og bidra til jobbskaping i heile landet. Norsk reiseliv skal bidra til at landet blir eit lågutsleppssamfunn. Norsk reiseliv skal bidra til attraktive lokalsamfunn og fornøgde innbyggjarar, og skal levere så høg kundeverdi at betalingsvilje og gjenkjøp aukar.

Publisert: 28.10.2021 11:03

Sist oppdatert: 28.10.2021 11:05

Mer om