Kort fortalt

Ny ordning for oppstartsbedrifter

Nye reglar for støtte frå Innovasjon Norge.

NPK
15.05.2023

(NPK): Innovasjon Noreg har lytta til innspel frå gründerar og gjer endringar i tilbodet til oppstartsbedrifter. Dei nye reglane gjeld frå 15. mai.

Større tilskot, lån utan krav om kausjon og lengre nedbetalingstid er blant forbetringane, fortel Innovasjon Noreg i ei pressemelding.

– I fjor haust fekk vi ei evaluering av tilbodet til oppstartsbedrifter frå Menon, dessutan gjennomførte vi ein brei innspels- og innsiktsrunde med kundar, investorar og samarbeidspartnarar frå heile landet. Vi har lytta og gler oss over å lansere eit nytt og betre tilbod, seier Kaja van den Berg, direktør for kommersialisering og vekst i Innovasjon Noreg.

Basert på innspela innfører Innovasjon Noreg oppstartsfinansiering i tre fasar med klare milepælar for ei stegvis utvikling på produkt og marknad. Tidlegare har det vore to fasar. Målet er å følgje oppstartsbedriftene lenger, og å tilføre dei kompetanse, kapital og kopling til mentorar.

– Slik vil vi medverke til å byggje fleire robuste, berekraftige vekstselskap som lykkast i internasjonale marknadar over tid, seier van den Berg.

Fase 1 er eit oppstartstilskot på inntil 200.000 kroner, fase 2 inneheld eit oppstartstilskot på inntil 1 million kroner, medan fase 3 er ein pilot for eit nytt oppstartstilskot på maksimalt 2 millionar kroner, som skal medverke til at bedrifter med stort vekstpotensial lykkast med reell kommersialisering i marknaden.

Det er ingen krav til kausjon på oppstartslån. Nedbetalingstida er på seks år med rentefritak i to år og avdragsfridom i tre år. Dessutan er det moglegheit for ei låneramme på inntil 2 millionar kroner.

(©NPK)

Publisert: 15.05.2023 17:23

Sist oppdatert: 15.05.2023 17:23

Mer om