Cantor 2
RESULTAT: Nytt solid resultat for Cantor og Helge Bøe. Foto: Cantor
Kort fortalt

Nytt godt år for Cantor

Hadde rekordinntekter i fjor.

01.04.2023

Cantor vart starta opp av Helge Bøe i 1993, og er eit spesialisert selskap som har lagt vekt på spisskompetanse innanfor økonomistyring, konsolidering, budsjett, prognoser, likviditet og årsoppgjer.

Selskapet har levert meir enn 1.000 installasjonar til andre selskap over heile landet, og blant kundane finn ein ei rekke store bedrifter.

Cantor har kontor i Ålesund og Oslo.

I 2022 sysselsette selskapet elleve årsverk. Helge Bøe og familien er eineeigarar.

Cantor
Årsresultat (i mill kr) 2022 2021
Driftsinntekter 35,9 34
Driftsresultat 9,3 10,5
Resultat før skatt 10 11,1

Publisert: 01.04.2023 07:35

Sist oppdatert: 01.04.2023 07:37

Mer om