Kort fortalt

Purus droppar tilleggsemisjon

Hexagon Purus hentar likevel ikkje pengar.

Marius Rosbach
28.03.2023

Hexagon Purus gjennomfører likevel ikkje ein tilleggsemisjon, som kunne gitt drygt 74 millionar i ny eigenkapital, ifølgje ei børsmelding.

Selskapet henta i starten av mars inn 1,3 milliardar kroner i ein emisjon og konvertible obligasjonar. Samtidig vurderte selskapet ein tilleggsemisjon til kurs på 27 kroner aksjen.

I etterkant av emisjonen fall Hexagon Purus-aksjen til under emisjonskurs, og ved børsslutt måndag vart den omsett for 25,26 kroner.

Publisert: 28.03.2023 08:18

Sist oppdatert: 28.03.2023 17:07

Mer om