Kort fortalt

Svak krone stoppar utanlandsreiser

19.05.2023

(NPK-NTB): Nesten halvparten av dei spurde svarer i ei undersøking at endringane i økonomien påverkar ferieplanane. Ein tredel av desse droppar utanlandsturen.

I undersøkinga som er gjort av Respons Analyse på vegner av Fremtind, opplyser 47 prosent at endring i økonomien påverkar ferieplanar for sommaren. Halvparten av desse vel eit lågare feriebudsjett. 36 prosent av dei droppar utanlandsreisa.

Fleire kundar tek kontakt fordi dei ønskjer å avbestille ferien sin, opplyser forsikringsselskapet. Årsaka til avbestillingane er kombinasjonen av svak krone, prisaukar og bekymring for eigen økonomi.

– No får vi meldt fleire saker frå kundar som har fått kalde føter og ønskjer å avbestille sommarferien sin. Dei innser at dei ikkje har råd til å reise likevel. Vi ser ein klar auke av førespurnader etter at stadig fleire medium åtvara mot svak krone og rekorddyr utanlandsferie, seier kommunikasjonssjef Anette Grønby Rein i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

Med mindre avbestillinga skjer som følgje av akutt og uventa alvorleg sjukdom, ulykke eller skade, gjeld ikkje reiseforsikringa.

(©NPK)

Publisert: 19.05.2023 06:30

Sist oppdatert: 20.05.2023 05:42

Mer om