Kort fortalt

Tøffere etter rekordår for Skodje-firma

Knekk i omsetningen for maskinleverandør.

Marius Rosbach
13.04.2023

Skodje-firmaet Nordic Supply System fikk en nedgang i omsetningen i 2022, sammenlignet med rekordåret året i forveien.

Omsetningen i fjor stoppa på drøyt 21 millioner og resultat før skatt endte på om lag 750.000 kroner (se tabell under).

Selskapet ble etablert i 1969 og leverer maskiner, service og teknisk utstyr til næringsmiddelindustrien. Seks årsverk var sysselsatt i løpet av året.

Fem av de siste ti åra har endt med underskudd for Nordic Supply System, men i 2021 leverte selskapet sitt mest lønnsomme år på en årrekke. Det ga også rom for et utbytte på to millioner kroner.

Firmaet er eid av Endre Bernt Larsen og Synnøve Oddrun Larsen, via selskapet Nordic Supply.

Egenkapitalen i selskapet var ved utløpet av 2022 på 8,3 millioner og samla gjeld var på 7,9 millioner kroner.

Nordic Supply System
Årsresultat (i mill kr)
2022
2021
Driftsinntekter
21,1
29
Driftsresultat
0,8
4,1
Resultat før skatt
0,7
3,7

Publisert: 13.04.2023 09:46

Sist oppdatert: 13.04.2023 09:46

Mer om