Brødrene Sperre produksjon
MANGE ARBEIDSPLASSER: Omlag 1100 personer arbeider i villfiskforedlingsbedrifter og deres underleverandører i Ålesund. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Ålesund på topp

Er Norges største på foredling av villfisk.

12.10.2023

En fersk ringvirkninganalyse av industrien som foredler villfisk viser at Ålesund er i særklasse størst rangerte etter verdiskaping.

Samlet har denne industrien, og bedriftene som leverer maskiner, utstyr og tjenester til den en verdiskaping på 10,6 milliarder kroner.

Hele 1,4 av de milliardene kommer fra bedriftene med adresse i Ålesund. Medregnet Ålesundbedriftene er verdiskapingen i Møre og Romsdal 2,8 milliarder kroner, som rangerer fylket høyest i landet.

Ringvirkninganalysen er gjort av Nofima, på oppdrag fra Sjømat Norge og baserer seg på regnskapstall for 2021. Nofima definerer verdiskaping som summen av driftsresultat og utbetalt lønn.

Les hele rapporten her

Mest lønnsom
Nordvestlandet - og spesielt Ålesund - er tyngdepunkt for den mest lønnsomme delen av industrien som driver med videreforedling av villfisk. Det er bedriftene som lage mel- og olje og klippfiskprodusentene.

Det er en av grunnene til at verdiskapingen er størst i Ålesund.

Nordvestlandet har også flere bedrifter som lager utstyr og maskiner fiskeforedlingsbedriftene trenger. Det trekker også opp verdiskapingen.

Mange sysselsatte
På landsbasis arbeider 13900 personer i villfiskforedlingsindustrien og industriens underleverandørar.

2900 av dem arbeider i bedrifter i Møre og Romsdal, cirka 1100 av dem i Ålesund. I Sogn og Fjordane er det omlag 750 ansatte i denne industrien og dens underleverandører.

Bare Nordland har flere ansatte i villfiskindustrien enn Møre og Romsdal, 3000 personer.

Publisert: 12.10.2023 13:00

Sist oppdatert: 20.11.2023 08:36