731af5bad2f8 sensor aalesund dykka utloep 1
STØTTE TIL SENSORTEKNOLOGI: Sensoren varslar når kummen må tømmast. Foto: ÅRIM
Nytt

26 millionar til FOU-prosjekt

Ava Ocean, Rimfrost og Hofseth BioCare mellom 40 aktørar som har fått støtte til forsking og utvikling

15.02.2023

40 FoU-prosjekt i Møre og Romsdal har i 2022 fått til saman 26 millionar kroner i støtte.

Prosjekta som inneheld forskingsbasert innovasjon har fått støtte gjennom ordningane Regionalt Forskingsfond Møre og Romsdal (RFF) og Forregion-MobPro (forskingsbasert innovasjon i regionane).

Prosjekta bidreg til utvikling av nye teknologiar og løysningar og berekraftige produkt, prosessar og tenester, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

I tabbellen under kan du lese kven som har fått støtte og kva forskingsinstitusjon som er partnar i prosjekta.

Prosjekta som fekk støtte i 2022
Søkar Beskriving FoU Løyving
Årim AS Utvikling av forvaltningsløsning for behovsstyrt slamtømming SINTEF 2000000
Tau Tech AS / Ava Ocean Utvikling av prosessmetoder for marine ingredienser fra haneskjell SINTEF Ålesund 2000000
Artic Diatom AS Biofiksering av CO2 fra røykgass ved hjelp av mikroalger NIVA 2000000
Rimfrost AS Valorisation of krill shell residual into valuable marine ingredients SINTEF Ocean 2000000
Innolipid AS Utvikling av nytt prosessutstyr for separasjon av lipider NTNU 2000000
Ålesund kommune Digital Twin for Contaminant Surveillance and Water Treatment optimization NTNU 1800000
Aquatics AS Sialinsyre for styrking av immunforsvaret og slimlaget til oppdrettslaks Nofima 1500000
Sirius Design & Integration AS Optimering av energieffektiv, 0-utslipps skipstransport av hydrogen SINTEF Ocean 500000
Glocal Green AS Bruk av marint restråstoff til biometanol-produksjon SINTEF Ålesund 500000
Koralvhav Økt utnyttelse av rogn og melke fra havgående lineflåte Møreforsking 500000
Marzeal AS Ny nedstrømsteknologi på marine mikroalger NTNU 500000
Abyss Group AS Robust plans for service operations in aquaculture Møreforsking 500000
Sirius Design & Integration AS Optimering av skrogformer for energieffektivisering av havgående trålere SINTEF Ocean 500000
Edelgard AS Blå teknologi til grønt råstoff SINTEF Ocean 500000
Hofseth Biocare ASA Utnyttelse av beinrester fra marin biomasse til nye produkt-kategorier SINTEF Ocean 500000
Helseinnovasjonssenteret AS P4 medicine for Type 2 Diabetes NTNU 500000
Frøystad AS Utvikling av teknologi for materialgjenvinning av snurrevadtau SINTEF Ålesund 500000
Oshaug Metall AS Environmentally friendly aluminium windmill blades IFE 500000
Seagems Norway AS Tørketeknologi for hvitfisk Sintef Ocean 500000
Hofseth Biocare ASA Midsund Prediksjon av krystallisasjon i marine oljer Sintef Ocean 500000
Hofseth Aqua AS Utnyttelse av ørretrogn til humant konsum kombinert med matfiskproduksjon Nofima 500000
Sintef Ålesund Flytende energihub for produksjon, lagring og uttak av fornybar energi SINTEF 500000
C food Norway AS Unike proteinprodukt fra restråstoff av hvitfisk SINTEF 500000
NTNU Tidlig innsats ungdom NTNU 500000
Ulstein VGS. Penn på pc, lærer elevane meir? NTNU 485000
Lancar Nutri AS Metabolske Effekter i Rotter ved Fiskeinntak UiB 404000
NTNU Roboter og dataanalyse for økt matsikkerhet og miljø i akvakulturindustrien NTNU 250000
NORSØK Tverrfaglig samarbeid for digital overvåking av utendørs husdyrhold NORSØK 250000
NTNU Reshoring Norway - a regional pilot NTNU 250000
Sintef Ålesund Digital twins for increased process control and rapid concept development Sintef Ålesund 250000
Tjeldbergodden Rensefisk AS Forbedring av tidlig ernæring i produksjon av marine fiskelarver NTNU 250000
Sirius Design & Integration AS Energieffektiv 0-utslipps sjøtransport av hydrogen Sintef Ocean 250000
Gadus Group AS Oppdrettstorsk i bærekraftig matproduksjon Sintef Ocean 250000
GJ Machine AS Skummaterialets oppførsel under automatisert bearbeiding SIntef Manufactoring 250000
Varde Kompetanse AS Jobbobservasjon i VR Sintef Digital 250000
Preaid AS Rask medisinsk hjelp til skadestaden Møreforsking 250000
Nomapro AS Saltinnhold i fisk og skalldyr ved bruk av NanoIce som kjølemedium Møreforsking 250000
NTNU Bedre databruk i ledelsen av kommunehelsetjenesten NTNU 240000
Smart Sense AS Potensial for radio frequency harvesting to power IoT-devices NTNU 240000
Marine Stabilization Systems AS Aktivt stabiliseringssystem for flytende havvind SINTEF 75000

Publisert: 15.02.2023 12:51

Sist oppdatert: 15.02.2023 22:12