Hans Ramsvik CEO Salfjord edit2
MILLIARDANLEGG: Hans Ramsvik i oppdrettselskapet Saljord vil utnytte spillvarme frå industrianlegget på Tjeldbergodden til oppvarming av eit landbasert anlegg. Foto: Saljord
Nytt

Artec Aqua-samarbeidspartnar får løyve

Vil bygge landbaserte oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden til minst sju milliardar kroner.

29.06.2023

Møre og Romsdal fylkekommune har gitt selskapet Salfjord løyve til å drive oppdrett av laks på land ved Tjeldbergodden industripark i Aure kommune på Nordmøre.

Anlegget skal kunne produserer inntil 44.000 tonn laks og inntil 30.000 smolt årleg når det er fullt utbygd. Prisen blir mellom sju og 7,5 milliardar kroner, anslår selskapet.

"Nå ser vi frem til dialog for å finne riktige samarbeidspartnere og utforske modeller for finansiering av Salfjord. Det vil fremover bli fokus på å bygge organisasjon, risikostyring, og å sette fart på detaljprosjektering", seier administrerande direktør og medgründer Hans Ramsvik i Salfjord i ei pressemelding.

Artec Aqua-teknologi
Salfjord vil dele utbygging i fem byggesteg, og samarbeide med Artec Aqua i Ålesund om å utvikle anlegget. Artec Aqua har mellom anna ansvaret for utvikling og prosjektering av Salmon Evolution sitt landbaserte anlegg i Indre Harøy i Romsdal.

"At vi har fått med oss Artec Aqua på laget reduserer usikkerhet med tanke på byggetid og byggekostnader. Med Artec Aqua sitt Hybrid System – et gjennomstrømmingsanlegg med resirkulering av opptil 65 prosent av vannmengden - vil vi også demme opp for teknologiske-, driftsmessige- og biologiske utfordringer", seier Ramsvik i pressemeldinga.

Mange eigarar
Salfjord vart etablert i 2018 og har over 60 aksjonærar.

Største eigar er Fosna Forvaltning (24,4 prosent) ifølgje bedriftsdatabasen Proff.no. Fosna Forvaltning i Kristiansund er eigd av Finn Backer.

Hans Ramsvik er nest største eigar gjennom selskapet Ramship, med 16,1 prosent eigarandel.

Publisert: 29.06.2023 12:52

Sist oppdatert: 29.06.2023 12:53

Mer om