Bokhari
PAKISTAN: Tilsette ved veveriet i Sultan Town. Foto: Bokhari
Nytt

Auka salet av pakistanske produkt

Sjøholt-selskapet Bokhari gir arbeid til mange fattige i Pakistan.

20.04.2023

Selskapet vart starta opp i 2018 og er 75 prosent eigd av Amar Bokhari og 25 prosent av Runa Klock. Han bur i Islamabad, ho på Sjøholt.

I fjor omsette selskapet for 6,3 millionar kroner, som er ny rekord.

(saka held fram etter tabellen)

Bokhari
Årsresultat (i mill kr) 2022 2021
Driftsinntekter 6,3 5,9
Driftsresultat 0,7 0,7
Resultat før skatt 0,6 0,7

Sonen overtok
Historia til selskapet går tilbake til 1980-talet då norsk-pakistanaren Yawar Bokhari starta å produsere filleryer og bygde opp eit veveri i Sultan Town ved millionbyen Faisalabad. Det vart også etablert skule vegg i vegg med veveriet ettersom mange av barna til dei veveritilsette ikkje gjekk på skule. Men etter at Yawar Bokhari døydde i 2012, stoppa aktiviteten ved veveriet opp.

I 2014 bestemte sonen Amar Bokhari og designar Runa Klock å gjenreise veveriet og utvikle ny portefølgje av berekraftige produkt.

450 tilsette
Ifølgje heimesida til Bokhari er det i dag 450 kvinner og menn tilknytta veveriet, og skulen er på nytt i full gang.

Bokhari sel ei rekke tekstilprodukt som sengeteppe, klutar, bagar og forkle, alt av materiale som kan gjenvinnast.

Selskapet tilbyr også samarbeid med partnerar for å utvikle eigne produkt.

I 2022 sysselsette Sjøholt-selskapet to årsverk.

Publisert: 20.04.2023 13:13

Sist oppdatert: 20.04.2023 13:15

Mer om