Energy Duchess foto Golden Energy Offshore S Ervices
SPOT: Golden Energy Offshore Services-fartøyet Energy Duchess seglar i spotmarknaden. Går alt etter planen vil reiarlaget utvide med flåten med fem fartøy, til åtte.
Nytt

Børsdagen: Emisjon = kursfall

Golden Energy Offshore Services fell på emisjonsvarsel og Atlantic Sapphire på emisjonsfrykt.

12.09.2023

Meldinga i går kveld om at Golden Energy Offshore Services vil hente inn omlag 320 millionar kroner i ny eigenkapital gjorde at aksjekursen fall i dag. Kapitalutvidinga skal gjennomførast som ein såkalla retta emisjon. Det betyr mellom anna at dei som ikkje blir med på kapitalutviding blir sittande att med ein mindre andel i selskapet etter kapitalutvidinga.

Atlantic Sapphire har ikkje varsla ei kapitalutviding, men alle vanskane til selskapet og underskota gjer investorar bekymra. Det er risiko for ein emisjon i selskaper seier forvaltar Dag Hammer i Aksjefondet DNB SMB til Dagens Næringsliv. Fondet har dei siste dagane seld seg kraftig ned i Atlantic Sapphire, som driv landbasert oppdrett ved Miami i Florida.

Artikkelen blir oppdatert, mellom anna med aksjekursar for børsnoterte selskap på Nordvestlandet, etter at børshandelen er over for dagen.

Publisert: 12.09.2023 16:07

Sist oppdatert: 12.09.2023 16:08