Åslaug Haga NORWEA Anne Christine Paløm HI Jan Emblesvåg NTNU og Hanne Bauge FISKEBÅ T foto Ogne
VINDKRAFTDEBATT PÅ FISKEBÅT VEST-ÅRSMØTE: Hanna Bauge frå Fiskebåt lengst til høgre. Dei er frå venstre dagleg leigar Åslaug Haga i Norwea, Anne Christine Palm frå Havforskingsinstiuttet og Jan Emblemsvåg frå NTNU.
Nytt

Bedre stemning mellom fisk og vind

Etter å følt seg ignorert da Tampen-feltet ble bygd ut, mener fiskernæringen de blir lyttet til når vindkraft til havs planlegges.

02.12.2022

Rådgiver Hanna Bauge i bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt bruker mer enn halve arbeidstiden sin til på ta vare på fiskernes interesser i forbindelse med vindkraftutbygginge til havs.

- Dette kommer til å ta store areal - i alle fall om alt kommer i den norske delen av Nordsjøen, og mye tyder på at det vi skje, sier Bauge om omfanget av myndighetenes vindkraftplaner og -ambisjoner.

Nå mener hun både utbyggere og myndigheter både legger vekt på, og involverer fiskerinteressene på en mye bedre måte enn ved det første store norske vindkraftprosjektet, Hywind Tampen vest for Florø.

Gikk galt
Da Equinor planla den flytende vindkraftparken på Tampenfeltet turbinene plassert slik at de ødelegger trålernes ruter på fiskefeltet og dermed begrenser fiskemulighetene ved vindkraftparken.

Dette er ekspemplet på en prosess som gikk galt, sett fra fiskernes side,

Fiskerne foreslo en annen plassering av turbinene, som ville begrenset ulempene for fiskeriene, men ble ikke hørt.

Bauge mener det blant annet henger sammen med at fiskeriinteressene ble involvert for sent i planleggingen. De fikk komme med sine innspill for syns skyld, men ble ikke lyttet til.

Nye tider
Nå er det blitt en helt annen holdning, både hos utbyggere og myndigheter etter Bauges vurdering.

På årsmøtet i Fiskebåt Vest i dag var vindkraftutbygginger og fiskerinteresser tema. Bauge roset i sitt innlegg blant annet samarbeidet med statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet og sier til NETT NO at myndighetenes signaler om at det skal være en sameksistens mellom fiskeri- og vindkraftutbyggerne har slått positivet ut.

- Vi føler at de (vindkraftutbyggern, red. merk) viser større forståelse og respekt enn de gjorde tidligere, sa Bauge i innlegget.

Aksept
Daglig leder Åslaug Haga i vindkraftutbyggernes interesseorganisasjon sa i sitt innlegg på årsmøtet at vindkraftbransjen må ha sosial aksept for virksomheten sin, både til lands og til havs.

- Det er ikke til å stikke under en stol at næringen og myndigheter kunne gjort ting anderledes, sa hun.

Publisert: 02.12.2022 15:34

Sist oppdatert: 02.12.2022 19:17

Mer om