Havfisk illustrasjon foto Havfisk
MINDRE TORSK: Torskekvotene er redusert i år. Det gjer art Lerøy Havfisk fiskar meir av andre fiskeslag, som er dårlegare betalt. Foto: Lerøy Havfisk
Nytt

Fiskeprisane flatar ut

Lerøy Havfisk fekk mindre betalt for kvar kilo fisk i andre kvartal.

23.08.2023

Gjennomsnittsprisen for fangsten til Lerøy Havfisk fall 11 prosent i 2. kvartal i år samanlikna med 2. kvartal i fjor.

"Etter en lengre periode med kraftig prisøkning på de fleste fiskeslag, er det nå tendenser til utflating og en større variasjon i utvikling i de ulike artene", skriv Lerøy Seafood Group i kvartalsrapporten for 2. kvartal 2023.

Torskeprisen er opp to prosent. Prisen på hyse og reke er ned høvesvis 25 og 14 prosent, medan uer og blåkveite er opp 10 og 25 prosent.

Torskekvoten er redusert i år. Torsk er den best betalte fisken, og og Lerøy Havfisk kompenserer med å fiske meir av andre fiskeslag.

Les børsmelding her

Fiskebåtreiarlaget Lerøy Havfisk i Åelsund er eit datterselskap i Lerøy Seafood Group og driv fiske med 10 trålarar.

Lerøy Seafood Group rapporter tal for villfisk-segmentet i konsernet, som omfattar Lerøy Havfisk og fiskeindustriselskapet Lerøy Norway Seafoods.

Mellom anna ved bruk av flytetrål i fisket etter uer reduserte Lerøy Havfisk drivstoff-forbruket med seks prosent per driftsdøgn i andre kvartal. I tillegg fall drivstoffprisen 16 prosent samanlikna med same kvartal i fjor. Summen av dette er 26 millionar kroner reduserte drivstoffkostnadar i andre kvartal i år mot 2. kvartal i fjor.

Lerøy Seafood Group ASA
Villfisksegmentet
1. halvår. I mill. kroner20232022
Driftsinntekt18971899
Driftsresultat328330
Lerøy Seafood Group ASA
Villfisksegmentet

2. kvartal. I mill. kroner

20232022
Driftsinntekt818868
Driftsresultat9993

Publisert: 23.08.2023 09:11

Sist oppdatert: 23.08.2023 10:25

Mer om