Fleire kommunar vurderer turistskatt
TRANG OM PLASSEN: Seks kommunar i Lofoten i Nordland, Nordkapp kommune i Finnmark, Stranda kommune i Møre og Romsdal og Stryn kommune i Sogn og Fjordane vurderer å innføre turistskatt. Her frå Geiranger i juli 2017
Nytt

Fleire kommunar vurderer turistskatt

Kommunar som har nokre av Noregs mest besøkte turistmål, vurderer å innføre turistskatt.

30.11.2018
NETT NO/NPK-NTB: Seks kommunar i Lofoten i Nordland, Nordkapp kommune i Finnmark, Stranda kommune i Møre og Romsdal og Stryn kommune i Sogn og Fjordane vurderer å innføre turistskatt, skriv .
– Vi har i dag utgifter på turistane, og må ha høg beredskap i helsevesenet, brann og søppelhandtering. Vi treng òg middel for å etablere fellesordningar, offentlege toalett og vi vil gjerne pynte litt i kommunen for å verke å vere hyggelege og imøtekommande, seier ordførar Kristina Hansen (Ap) i Nordkapp kommune.
Kommunen, der det kjende Nordkapplatået ligg, har 400.000 besøkjande kvart år.

Vil ha betaling

Kristian B. Jørgensen, leiar for marknadsføringsorganisasjonen Fjord Norge, støttar turistskatt.
Einskilde turistmål før så stor pågang i turistsesongen at ei form for avgift på besøkande må til, meiner han.
I eit intervju med NETT NO-magasinet kjem Jørgensen med tre framlegg til tiltak:
- Spreie turismen over større deler av året og større deler av landsdelen.
- Få på plass eit system for forvaltning av fellesressursar som bu- og naturmiljø, der alle turistane er med og betalar for bruken.
- Få på plass eit lovverk som gjer det råd å avgrense og styre cruisetrafikken.

Opna for lokal skattlegging

Stortinget vedtok i fjor å ikkje innføre ein nasjonal turistskatt, men opna for at regionar og kommunar kunne innføre lokale ordningar. Korleis turistskatten skal innkrevjast, er framleis uklart.
Kommunane vurderer ifølgje avisa innfartsåren til landet, som til dømes flyplassane eller kaiene der ferjer og cruiseskip anløper.
Dagleg leiar Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten vel å kalle det ei «besøksavgift», og trur at ei slik avgift vil gjere det lettare å legge til rette for turisme.

Publisert: 30.11.2018 09:04

Sist oppdatert: 10.02.2021 14:28