Eva Vinje Aurdal 2 foto Ogne 10d736c24b54623aee7c17f28e13399c
FRA KOMMUNAL TIL STIFTELSE: Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal under et arrangement i lokalene til Framtidslaben. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Framtidslaben blir forening

Samler Framtidslaben og The North West under samme paraply.

17.04.2023

Misnøye hos partnerne fra næringslivet har ført til at Framtidslaben i Ålesund skal omorganiseres og få en ny start.

Blant tiltakene er å legge Framtidslaben og The North West inn i en forening som skal etableres 26. april. Det er blant konklusjonene etter et digitalt partnermøte fredag 14. april. Forslag til styringsprinsipper, organisering og budsjett skal være klart 31. mai. Da vil eksisterende og nye partnere bli invitert til å være med videre.

I dag er Framtidslaben en del av Ålesund kommune, mens selskapet The North West er eid av kommunene Ålesund og Sula og Møre og Romsdal Fylkeskommune.

KORRIGERING: I den første versjonen av denne artikkelen skrev NETT NO at Fremtidslaben skal organiseres som en stiftelse. Det riktige er at de blir en forening.

I en oppsummeringa fra et partnermøte i Fremtidlaben 14. april står det at "Viktig å presisere at selv om Framtidslaben blir en ideell stiftelse betyr det ikke at alle prosjekter, samarbeid og initiativ som springer ut av laben skal ha en ideell innretning."

I en epost til NETT NO korrigere seniorrådgiver Inger Synnøve Remme i Ålesund Kommune oppsummeringen fra partnermøtet og skriver at det blir en forening, ikke en stiftelse.

"Er nok feil bruk av ord her – det har aldri vore snakk om stiftelse, men foreining eller aksjeselskap. Vi har landa på foreining"

Bærekraftmål
Framtidslaben - offisielt United Future Lab Norway - har vært et prestisjeprosjekt i nye Ålesund, kommunen som oppsto da Ålesund, Skodje, Ørskog og Haram, ble samlet til en.

Her skulle offentlege aktører, representantar fra akademia og næringslivet samles for å utvikle og samarbeide om tiltak som skulle gjør det mulig for regionen å nå FN sine bærekraftmål. Det handler om alt fra å redusere CO2-utslipp, til å resirkulere ressurser og skape inkluderende samfunn.

The North West hovedaktivitet er en årlig uke med arrangementer med regionutvikling som hovedtema.- Årets arrangement starter med en heldagskonferansen i Ålesund 26. april, med "Liv laga for næringsliv og vekst" som konferansetittel.

Les programmet her

Ansetter flere
Framtidslaben har lyst ut en stilling som daglig leder og The North West har lyst ut en stilling som prosjektleder. NHO, LO og KS skal finansiere en stilling i det såkalte Bærekraftsløftet og Statforvalteren vil lyse ut en prosjektstilling.

Alle fire stillingen blir i Ålesund og en del av arbeidet knyttet til den nye ideelle stiftelsen.

I referater fra det digitale partnermøtet fredag 14. april er det listet opp fem satsingsområder for Framtidslaben:

  • Sirkulærøkonomi
  • Demokratiutvikling
  • Eldre/folkehelse
  • Vann- og avløp
  • Arbeidsinkludering/-kraft

Det blir viktig at Framtidslaben blir gode til å være tydelig i invitasjoner til samlinger mm. om hvor de tror næringslivets involvering vil være spesielt viktig, heter det i referatet.

Ifølge referatet er bærekraftige offentlige innkjøp viktig å arbeide med, for eksempel "det å jobbe sammen på tvers om å definere innkjøpsvilkårene og hva bærekraft skal bety i praksis her."

Publisert: 17.04.2023 13:13

Sist oppdatert: 18.04.2023 10:56

Mer om