Erik Greve Isdahl Grieg Shipbrokers foto Ogne
HELL I UHELL: Opptur i oljebransjen kan gjøre at offshore flyttes fra vindkraft til oljevirksomheten, mener Erik Greve-Isdahl i Grieg Shipbrokers. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Olje-opptur kan hindre vindskip-nedtur

Vindskipsflåten dobles når vindkraftprosjekter bremses.

08.11.2023

Den internasjonale flåten av skip for vindkraftbransjen til havs omlag dobles innen to år, til 82 fartøy.

Den store veksten, sammen med at flere store vindkraftprosjektet utsettes eller legges på is på grunn av stigende kostnader, har gjort at Erik Greve-Isdahl i Grieg Shipbrokers har fryktet en mer krevende periode i markedet for CSOVer / vindskip i tiden som kommer.

- Vi har fulgt denne utviklingen over en perioder og ser at her kommer det utfordringer på kort sikt, sier han til NETT NO.

Hjelp fra fossil energi-opptur
Det som gjør at Greve-Isdahl likevel mener rederne med vindskip kan unngå en nedtur på kort sikt, er den stigende aktivitet for skip som arbeider med leting, utbygging og drift av olje- og gassfelt til havs.

Opp mot ca 30 prosent av offshoreskipene i verden arbeider i dag mot vindkraftprosjektet.

Etterhvert for etterspørselen fra den bedre betalende olje- og gassbransjen økes vil en del av disse skipene flytte fra vindkraft- og tilbake til olje- og gassnæringen.

Det kan bli så mange at olje- og gassnæringen suger til seg nok skip til at det ikke blir noen kraftig nedtur for vindskipene.

Det kan til og med bli så stor etterspørsel fra olje- og gassnæringen at skip som er bygget for vindmarkedet kan gå mot olje- og gassnæringen for annet arbeid der i stedet

2014-rater
Greve-Isdahl er en en av innlederne på Verftskonferansen 2023 i Ålesund i går og i dag, onsdag 8. november.

Der har også markedsanalytiker Ingeborg Almås holdt innlegg. Hun sa blant annet at rederiene som leier ut skip til leting, utbygging av drift av olje- og gassfelt til havs nå får like god betaling som de fikk i 2014, før oljeprisen falt og utløste en langvarig krise for offshorerederiene.

Publisert: 08.11.2023 10:28

Sist oppdatert: 08.11.2023 15:42

Mer om