Elise Dag Arnfinn 10d736c24b54623aee7c17f28e13399c
LEDERSKIFTE: Elise Fiske har overtatt etter Arnfinn Ingjerd (t.h.) som leder for Maritimt Forum Nordvest. T.v. styreleder Dag Vikestrand. Foto: Maritimt Forum Nordvest
Nytt

Mener det haster med verftstiltak

Svært alvorlig for klyngen, mener den nye lederen for Maritimt Forum Nordvest.

06.03.2023

Skipsbyggerne sliter med lønnsomheten, og det er først og fremst dei store verftene som har de største svingingene.

- Dette er svært alvorlig for hele den norske maritime klyngen, og for oss på Nordvestlandet er dette noe med stor betydning for mange av lokalsamfunnene våre. For Norge som nasjon er det også alvorlig, fordi verftene er viktige rent sikkerhetspolitisk, sier daglig leder Elise Fiske i Maritimt Forum Nordvest i en pressemelding.

Fiske etterlyser handling fra myndighetenes side, handling som slår ut i nye byggeoppdrag hos verftene.

- Det er flere politiske virkemiddel man må og bør ta i bruk. For eksempel må man sette i gang med planleggingen og byggingen av standardiserte fartøy til Sjøforsvaret og man bør få på plass en forskuddsgaranti for norske skipsverft, sier Fiske i pressemeldingen.

Tidligere i vinter presenterte Maritimt Forum sin årlige tilstandsrapport for skipsfartsnæringen. Den er laget av Menon Economics og bygger delvis på det samme tallmaterialet som Menon Economics bruker til å lage en en lignende rapport, den årlige klyngeanalysen hver høst, for GCE Blue Maritime i Ålesund.

Konklusjonen i rapportene er langt på vei de samme:

Skipsverftene - først og fremst de større - har det fremdeles tøft.
Rederiene, skipsdesignere og utstyrsleverandøren øker inntektene og bedrer lønnsomheten.

I 2023 er verdiskapingen forventet å nå tilnærmet samme nivå som toppåret 201, ifølge r. Det er forventet en økning i antall sysselsatte i 2023, hvor den vil nå et tilsvarende nivå som før koronapandemien.

- At klyngen er kommet trygt gjennom pandemien sier alt om den iboende kraften til omstilling og nytenking som er i næringa. Det var stor usikkerhet for tre år siden da pandemien kom, men nå kan vi bytte ut usikkerhet med ambisjoner og positive fremtidsspådommer. Norge er i førersetet og verdenstoppen på å utvikle og ta i bruk grønn maritim teknologi. Den utviklingen må politikerne gjøre alt for å støtte opp under, sier Fiske i pressemeldingen.

Publisert: 06.03.2023 13:48

Sist oppdatert: 06.03.2023 15:40

Mer om