Peder R Myklebust Maritime Partner foto Ogne
OPPTUR: Koronapandemien skapte først ordretørke og dei lågaste driftsinntektene sidan 2005. I dag er Maritime Partner-sjef Peder Myklebust opptatt av å handtere ordreboomen som starta i fjor sommar. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Ordreboom for Maritime Partner

Fram til sommaren 2021 hadde Maritime Partner ein periode med historisk lav ordreinngang. Så snudde det.

09.08.2022

Sidan utgangen av juni 2021 og fram til no har Maritime Partner i Breivika i Ålesund inngått kontrakter for til saman 338 millionar kroner. 218 millionar av ordreinngangen har kome hittil i år, og omfattar melllom anna også kontrakter som ikkje er offentleggjorde enno.

- Det er veldig bra, seier dagleg leiar og medeigar Peder Myklebust i Maritime Partner.

2021-resultatet (sjå tabell) er prega av at ordreinngangen tørka inn med pandemien, men i år ligg selskapet an til å nå 210 millionar kroner i driftsinntekter og "eit greit pluss", seier Myklebust.

Nye marknadar
Målt i driftsinntekter var 2014 toppåret for Maritime Partner med 309 millionar kroner i driftsinntekter, og 13 millionar kroner i resultat før skatt.

Då var ulike typer arbeids- og redningsbåtar for oljenæringa hovudmarknaden for selskapet sjølv om Maritime Partner allereie då var i gang med å vinne innpass i nye marknader.

Selskapet har mellom anna levert brannbåtar, ambulansenbåtar, arbeidsbåtar til oppdrettsnæringa og til turistnæringa, men har ikkje greidd å unngå minusresultat frå med 2015 til og med i fjor.

Krig gir uvisse
Det som etter Myklebust si vurdering kan rokke ved dei gode utsiktene for Maritime Partner er konsekvensen av krigen i Ukraina, og koronapandemien, som forstyrrer forsyningslinene.

Etter at årsmeldinga for 2021 vart ferdig skriven tidlegare i sommar har selskapet måtte utsette levering av ein båt med seks-sju veker. Det er snakk om ei såkalla force majeure-hending på grunn av krigen.

Slike forseinkingar skaper negative ringverknader for resten av produksjonen, spesielt no når det er mange kontraktar i kø og selskapet treng å få frigjort plass i produksjonslokala til neste oppdrag.

Maritime Partner as (konsern)
Tal i mill. kroner20212020
Driftsinntekt130,1181,3
Driftsresultat-2,8-4,9
Resultat før skatt-6,3-8,0

Publisert: 09.08.2022 05:00

Sist oppdatert: 09.08.2022 05:05

Mer om