Næringsforeningen FV: Miriam Otterholm, Lene Trude Solheim. Foto: Linn Solheim.
ENGASJERT: Administrerende direktør i Næringsforeningen Ålesundsregionen brenner for å utvikle næringslivet i regionen. FV: Miriam Otterholm, Lene Trude Solheim. Foto: Linn Solheim.
Nytt

Næringsforeningene samles for felles løft

- Bedrifter ser ikke kommunegrenser, sier Lene Trude Solheim, leder for Næringsforeningen Ålesundregionen.

Linn Antonie Vårdal Solheim
28.06.2023

I går møttes det nye samarbeidsforumet for næringsforeningene på Sunnmøre og Vestnes for første gang, og budskapet er klart.

- Kommunene i seg selv konkurrerer ikke med hverandre. Regionen konkurrerer med andre regioner, og da må vi jobbe sammen for å promotere en attraktiv region for arbeidstakere å etablere seg i, forteller Solheim.

Bli med hit
- Vi må ha et felles eierskap til prosjektet og situasjonen, sier Trine Hofseth Helgå fra Næringsforeningen Ålesundregionen.

Hun er en av arrangørene av samlingen, og har jobbet mye med regionen som et felles arbeidsmarked gjennom “Bli med hjem”-kampanjen som Næringsforeningen Ålesundregionen har arrangert flere ganger de siste årene. Nå har de besluttet å omdøpe tiltaket til “Bli med hit”.

Fokuset er ikke lenger å bare hente hjem igjen arbeidstakere med lokale bånd, men å være en attraktiv region å etablere seg i for unge og eldre fra alle steder.

Samarbeid er nøkkelen
Viktigheten av samarbeid og en helhetlig tanke på regional utvikling poengteres av flere av deltakerne på samarbeidsforumet.

- For å lykkes med samarbeid må vi ha med oss en felles forståelse for situasjonen til hverandre. Denne felles forståelsen er viktig, sier Trine Helgå.

Hun forteller at målet ikke er at alle har en unison oppfatning utviklingen som foregår, men at det er viktig å dele perspektiver og erfaringer med hverandre for å hjelpe hverandre på veien.

- Det som er viktig er at vi legger til rette for en mer samkjørt oppfatning av de forholdene vi forholder oss til, sier Helgå.

Disse deltok på møtet:

KommuneNavnOrganisasjon
FjordBritt SkjongFjordhagen
GiskeLouis NordstrandGjemnes Utvikling
HareidJulie Sundgot AndersenHareid Næringsforum
HareidIdar FløHareid Næringsforum
HerøySissel ØdegårdHerøy Næringsforum
StrandaSvein UrkeOrkla Foods
StrandaInge BjørdalStranda Kommune
SykkylvenÅsne Helene FolstadSykkylven Næringsutvikling
SykkylvenMagnus LøsethSykkylven Industri og Næringslag
SykkylvenLise HaukebergSykkylven Kommune
UlsteinFrida VoldnesUlstein Næringsforum
VestnesEva LangsteinVestnes Næringsformum
VoldaRoar VikeneVolda Næringsforum
ØrstaAnne-Britt Aambø HalleråkerStiftinga Ørsta Næringskontor
ÅlesundLene Trude SolheimNæringsforeningen Ålesundsregionen
ÅlesundTrine Hofseth HelgåNæringsforeningen Ålesundsregionen
Ålesund/NordreMiriam Sundnes OtterholmNæringsforeningen Ålesundsregionen
Ålesund/NordreMalin FørdeNæringsforeningen Ålesundsregionen
Ålesund/NordreAnne SethNTNU
Ålesund/NordreInger Synnøve RemmeÅlesund Kommune

Mangfold i næringer
Deltakerne på gårsdagens samling kommer fra kommuner og næringsforeninger som representerer et stort mangfold i industrier og næringer. Selv om man innad i de enkelte kommunene gjerne har en større konsentrasjon av bedrifter som faller innenfor samme næring, er ikke nødvendigvis arbeidstakerne bosatt samme sted som de jobber.

- Blant de fem tusen sysselsatte i Volda kommune jobber to tusen av dem i en annen kommune, innledet en engasjert Lene Trude Solheim til forsamlingen.

Hun forteller entusiastisk om viktigheten av å tenke helhetlig på arbeidsplasser, og å se regionen under ett. Solheim poengterer viktigheten av å ha en infrastruktur som legger til rette for god samferdsel i regionen.

- Skal regionen fortsette å være konkurransedyktig og attraktiv i møte med Trondheim og Bergen, må man samarbeide og tenke helhetlig på utvikling. Både når det kommer til samferdsel, næringsliv og arbeidsmarked, sier Solheim.

FV: Idar Flø, Lene Trude Solheim, Åsne Folstad, Inger Synnøve Remme foto Linn
WORKSHOPS: Deltakerne utvekslet erfaringer og diskuterte hva som er viktig å prioritere i arbeidet med å utvikle regionen i tiden fremover. FV: Idar Flø, Lene Trude Solheim, Åsne Folstad, Inger Synnøve Remme

Synergieffekter
Formålet med dagens samling er å senke terskelen for dialog og kontakt mellom de ulike næringsforeningene i regionen. Idar Flø fra Hareid Næringsforum synes initiativet er et godt tiltak, og peker på at det er en styrke for næringsforeningene å ha et slikt forum å sparre med.

- Det å kunne spille på kompetansen til hverandre er gull verdt. Det sitter spesialister på hver sine fagområder i de ulike næringsforeningene, og det å møtes på arenaer som denne gjør det lettere å plukke opp telefonen til en kollega i en annen kommune jeg vet har peiling på de problemstillingene jeg selv jobber med. Det senker terskelen for samarbeid, forteller Flø.

Publisert: 28.06.2023 13:00

Sist oppdatert: 28.06.2023 13:36