NETT NO
NETT.NO-STABEN: Journalistane Marius Rosbach, Ogne Øyehaug og Kjetil Haanes saman med marknadssjef Magnus Myklebust. Foto: NETT NO
Nytt

NETT NO aukar abonnementsprisen

Endringane gjeld frå 1. februar.

26.01.2023

Frå 1. februar vil eit årsabonnement på NETT NO koste 1799 kroner (årleg trekk), og eit månadsabonnement 169 kroner (månadleg trekk).

Det er ein moderat prisauke, med bakgrunn i kostnadsauke og behovet for å frigjere midlar til utvida redaksjonell satsing og utvikling av nye tenester.

Trass prisauken, kostar det framleis berre rundt fem kroner dagen å abonnere på NETT NO, ei investering vi håper og trur mange vil finne interessant for å vere tett på nærings- og samfunnslivet på Nordvestlandet.

Vi minner om at det er mogleg å opprette bedriftskonto, der ein kan administrere ulike abonnement. Ein får då 20 prosent rabatt med fem eller fleire abonnement knytte til sin bedriftskonto.

Prisjusteringa skjer automatisk for eksisterande abonnentar.

Publisert: 26.01.2023 13:58

Sist oppdatert: 26.01.2023 15:27