Nytt

NETT NO-barometeret 2023

Her er resultatoversikta frå 2022 for ei rekkje bransjar på Nordvestlandet.

Har du brukt QR-koda og på jakt etter ein tabell? Rull nedover i saka for å finne den.

Tala i tabellane er i millionar kroner, med mindre anna er spesifisert.


Verfta

OH Jwv 3

Bilforhandlarane

A Ki MT insert title here 1

Bryggeri og brenneri

Qbbe B insert title here

Makrotal for næringslivet (2018-2022)

W K Eit insert title here

Skipdesignselskap

75ci7 insert title here

Fiskevegnbedriftene

0 Wz Or insert title here 1

Fiskebåtreiarlaga

D2 L Of insert title here 1

Offshorereiarlaga

REJO8 insert title here

Hotella på Nordvestlandet

Dv Ya L insert title here

Møbelbutikkane

Møbelbutikkar Barometer Final

Møbelprodusentane

Møbelprodusentane Barometer

Restaurantane

Restaurantane Barometer

Arkitektane

Arkitektbransjen oppdatert

Avisene på Nordvestlandet

T T Hl S 3

Publisert: 01.10.2023 01:00

Sist oppdatert: 12.12.2023 12:57