Nye tider i familiebedrifta Flakk
PÅ VEG TIL SVEITS: Erika er med på intervjuet via Teams fra Oslo. Nå står hotellstudier i Sveits for tur. Erika har tidligere studert økonomi og administrasjon på BI i Oslo. Maria har tatt økonomifag samme sted, i tillegg til Westerdals og fag ved IADE-universitetet i Lisboa. 
Nytt

Nye tider i familiebedrifta Flakk

En ny generasjon skal snart ta roret, samtidig som krava til bærekraft blir tøffere. Les intervjuet fra NETT NO-magasinet - og hele 2020-utgaven digitalt.

Marius Rosbach
20.11.2020

Forretningslivet og familiebedrifta har vært med å forme Maria Lilly (28) og Erika June (25) Flakk. Nå er de på vei inn i mer aktive roller i Flakk Gruppen, som faren Knut, bestefaren Egil og oldefaren Knut Stafset har bygd opp til et konsern med milliardomsetning fra Ålesund.

– Vi har alltid synes at det har vært spennende. Det er veldig kjekt å holde på med alle de nye tingene som skjer, men også å utvikle det eksisterende, forteller Erika.

Yngstedatteren er med på intervjuet digitalt via Teams fra Oslo, og skal snart starte på studier i Sveits. På «forværelset» i Korsegata sitter mamma Line, som også er sterkt involvert i mange av forretningsområdene.

Artikkelen er ett av flere intervju med optimister i næringsliv og samfunnsliv på Nordvestlandet. De kan du lese om i NETT NO-magasinet 2020. I tillegg til reportasjer gir magasinet for åttende år på rad oversikt over hvordan det går med næringslivet på Nordvestlandet.

nettnohalf

Begynte å «blande seg inn»
Maria flytta hjem fra Oslo for snart tre år siden og jobber til daglig som markedsdirektør i familiekonsernet.

En ny generasjon skal snart ta roret, samtidig som krava til bærekraft blir tøffere. Flakk-familien er overbevist om at de skal løse begge utfordringene.

– Planen er at vi beholder dette som et konsern, hvor Erika og Maria jobber videre i fellesskap - og sammen med meg i en periode, sier Knut.

På samme måte som Knut i sin tid fikk velge fritt hva han ville jobbe med, forsikrer han at det aldri har vært noe press fra foreldrenes side om at døtrene skal overta.

Maria forteller at hun begynte å «blande seg inn», og lurte på hvorfor ting ble gjort på den ene eller andre måten.

«Kaptein Knut»
Det er ikke gjort i en håndvending å fortelle alt Flakk Gruppen er involvert i. Forretningene spenner fra gass- og drivstofftanker, via glassfasader, ullklær, ambulansebåt og eiendom – til helikopter og reiseliv.

nettnohalf

Blant annet. Til sammen har konsernselskapet KTF Holding 34 selskap innunder paraplyen.

Med sine seks styreverv, er Erika foreløpig den i familien med færrest formelle roller.

Maria har 12 styreverv – ett mindre enn mora Line – som har 13.

– Vi er involvert i det meste, men er ikke like aktive på alle områder. Det går både på interesse og kompetanse, forteller Maria.

Faren, eller «kaptein Knut» som han gjerne tiltales smått humoristisk i familien, er oppført med nærmere 50 styreverv.

Han har hånda på rattet i en rekke selskap og er daglig involvert i drifta av flere. Det siste året har arbeidet med å bygge hydrogenfabrikk i Hellesylt, tatt mye tid, men han er også svært engasjert i reiselivsdelen av konsernet. Den interessen deler han med døtrene.

Snur om på Hellesylt-hotell
Ett av prosjektene som Maria og Erika Flakk er sterkt engasjert i er Basecamp hotellet på Hellesylt.

nettnohalf

De første planene innebar å rive gamle Grand Hotell og bruke tomta som aktivitetsbase for et naturhotell for gjester som vil ha aktiviteter og opplevelser.

Det viste seg å bli vanskelig, og nå har de snudd om på planene.

I stedet for ett – blir det nå to hotell: Ett eksklusivt oppe i fjellsida og Basecamp-hotellet nede ved fjorden i Hellesylt-bygda.

– Ljøen var egentlig tenkt som basecamptomt, men nå sikter vi oss inn mot å bygge et langt mer eksklusivt -hotell der oppe, forteller Knut.

– Vi så på mange flotte tomter, men endte på Ljøen hvor det er en fantastisk utsikt og plassering. Det ligger også i tilknytning til et levende gårdsbruk og området rundt har flere fjellgårder, i tillegg til at du har veien over Ljøbrekka, legger han til.

nettnohalf

Snøhetta tegner luksushotell
Arkitektene Snøhetta er i gang med å tegne det nye konseptet på Ljøen. Han viser fram skisser til et naturhotell med 20 til 25 rom.

Det endelige utseendet er ikke avgjort, men ideen er at gjestene skal bo i private enheter i terrenget.

– Det blir et eksklusivt produkt som går inn i 62⁰ Nord-porteføljen, sier han.

De er i gang med å fikse fasaden på det gamle Grand-hotellet på Hellesylt i tett dialog med blant annet fylkeskonservatoren for å skape en bedre og mer helhetlig fasade mot fjorden.

– Det betyr at Gamle Grand hotell blir bevart, og blir en del av hotellet på Hellesylt, legger Maria til.

– Vil prege alt vi gjør framover
Samtidig som konsekvensene av koronapandemien gir utfordringer, blir det sett kritisk på strategien og veien videre.

nettnohalf

Som i Basecamp-prosjektet står bærekraft sentralt.

– Det er spennende og viktig for oss, og vil prege alt vi gjør framover, sier Maria.

Flakk-selskapene har allerede mer enn økonomiske resultater som målestokk, og ved delingen av konsernet i 2006 ble bærebjelkene miljø, samfunn og økonomi nedfelt i strategien.

– Du må selvfølgelig få bedriften til å tjene penger. Viss ikke har du ikke noe instrument som kan bidra til en positiv samfunnsutvikling, så vel som på miljøsiden, sier Knut.

Maria håper at de kan «røske litt opp i ting», men da Erika sier at hun synes det kan være vanskelig å sette ord på visjonen til henne og søsteren, skyter Knut inn at han synes de er litt beskjedne.

– Jeg tror nok ikke visjonen som Flakk Gruppen har i dag, er så forskjellig fra det vi tenker, men innholdet blir kanskje litt annerledes framover, sier Maria.

Mulig med bærekraftig reiseliv?
Søstrene er opptatt av å unngå overturisme. Kvalitet er også et viktig stikkord.

nettnohalf

– Bærekraft er blant de langsiktige utfordringene som vi har lyst til å jobbe med. Det gjelder både hva slags industrier man går inn i og hvordan man jobber i de ulike selskapene. Samtidig vil vi gjerne være med å utvikle Sunnmøre som en mer tydelig reiselivsdestinasjon, sier Erika.

– Er det overhodet mulig å drive bærekraftig reiseliv som baserer seg på gjester som kommer langveisfra?

– Det vil alltid være et paradoks å skulle drive bærekraftig reiseliv, og samtidig tiltrekke seg utenlandske turister, innrømmer Maria: – Vi tror mye av løsningen ligger i hva slags type turister man tiltrekker seg.

Tror på nullutslipp
62⁰ Nord-hotellene sikter seg inn mot gjestene som betaler best. Det betyr mindre utslipp fra flyreiser per krone som tjenes. Disse turistene blir gjerne flere dager og er storbrukere av aktiviteter – som kan gi arbeidsplasser lokalt.

nettnohalf

Maria påpeker at de fleste virksomheter på en eller annen måte belaster miljøet, men at løsningen ikke ligger i at alle disse bedriftene skal stenge dørene.

– Transportløsningene vil også over tid vil bli bærekraftige, slik at du kan reise uten å etterlate deg et fotavtrykket som du gjør i dag, skyter Knut inn.

Nå er vi inne på farens «hjemmebane». Selv om han erkjenner at noen sektorer – som flyindustrien – er tyngre å snu enn andre – er han overbevist om at utviklingen vil gå i retning av nullutslipp.

– Transportsektoren i Norge vil bli utslippsfri. Og da må vi inn med hydrogen i en eller annen form, vis ikke klarer vi ikke å løse dette, sier han.

Positiv verdiskaping
Knut Flakk forstår at folk kan stille spørsmål ved hvor bærekraftig de mange helikopterturene til Nord Helikopter er. Samtidig påpeker han at til tross for at det skaper støy og brenner mye drivstoff, gir det også mindre fotavtrykk i terrenget, for eksempel ved tunge løft til utilgjengelige plasser. Dessuten arbeides det med å ta i bruk biodrivstoff slik at utslippene reduseres. De har ikke vurdert å trekke seg ut.

– Vi ønsker å holde oss innenfor de områdene vi allerede er i. Men vi ønsker også å ha mer fokus på det som er bærekraftig og kan bidra til positiv verdiskaping for lokalsamfunnet og regionen, sier Knut.

Han legger til at det også er viktig at de engasjerer seg i lokalmiljøet andre plasser, som eksempelvis ved tekstilfabrikken i Litauen hvor de har over 300 ansatte.

Søstrene Maria og Erika deler oppfatninga til faren: – Vi har mange ulike områder vi er involvert i, og det kan komme til andre framover – men det er disse tingene vi er gode på, påpeker Maria.

Søstrene utfyller hverandre
Faren mener døtrene utfyller hverandre på den måten at Maria er kreativ, men «kanskje ikke så systematisk» - samtidig som Erika er opptatt av struktur og ha «alt på stell».

– Sånn sett er vi forskjellige. Det betyr ikke at Maria er dårlig på struktur, eller at jeg ikke er kreativ, men at vi har ulike egenskaper. Det er heller en fordel og gjør at vi kan lene oss på hverandre på disse områdene, sier Erika.

Knut forteller at familien har luftet hvorvidt selskapene skal videreføres som ett konsern, eller splittes opp. I teorien kunne de to søstrene drevet hver sin halvpart videre.

– Ingen kan se inn i framtida, men Erika og jeg har lyst til å jobbe i lag - og sammen med mamma og pappa. Vi er ulike og kan være veldig uenige, men samtidig utfyller vi hverandre, og er et godt team, slår Maria fast.

nettnohalf

Les også: Flakk klargjør for generasjonsskifte

Knut Flakk: - Gleden ligger i å skape

Artikkelen er ett av flere intervju med optimister i næringsliv og samfunnsliv på Nordvestlandet. De kan du lese om i NETT NO-magasinet 2020.

I tillegg til reportasjer gir magasinet for åttende år på rad oversikt over hvordan det går med næringslivet på Nordvestlandet.


Vi er ulike og kan være veldig uenige, men samtidig utfyller vi hverandre, og er et godt team

Publisert: 20.11.2020 11:05

Sist oppdatert: 07.01.2022 20:11