FSV Leif Arne Langøy foto SFSV Ogne Øyehaug
STARTET I 2011: Leif Arne Langøøy (innfelt) og familien er største eiere i FSV Group, som ble startet i 2011 og i fjor hadde 170 på lønningslisten. Foto FSV Group/Ogne Øyehaug
Nytt

Servicebåt-rederi til topps

FSV Group er kåret til årets bedrift av Molde Næringsforum.

14.12.2022

Med tildelingen av prisen årets bedrift ønsker vi å premiere en offensiv satsing som ikke ville vært mulig uten lokalt langsiktig eierskap, investeringer, tålmodighet og skapervilje, heter det i juryens begrunnelse for tildelingen.

Prisen ble delt ut på Moldes Næringsforums julearrangement i kveld.

FSV Group er et konsern som eier og driver servicefartøy og lektere for oppdrettsnæringen og utfører frakt, sleping, håndtering av nøter og inspeksjon.

Selskapet ble etablert i 2011. I fjor nådde konsernet 247 millioner kroner i driftsinntekter og satt igjen med et resultat før skatt på 34,5 millioner kroner.

Langøy største eier
Hovudkontoret er i Molde og konsernet hadde omlag 170 ansatte i fjor.

Leif Arne Langøy er styremedlem og han og hans familie er største eier gjennom selskapet Lapas. Lapas eier 33,47 prosent.

Endre Nisje i Molde er den andre av de større aksjonærene fraNordvestlandet. Han eier 10,8 prosent gjennom selskapet Nisja Fish.

Selskapet har i tillegg til Langøy og Nisje to andre større aksjonærer, selskap eid av investoren Kjetil Holta (32,8 prosent) og selskap eid av investor Sven Erik Lie og familie.

Investeringen utsatt
Etter at regjeringen varslet at den vil innføre grunnrenteskatt på 40 prosent for oppdrettselskapene i 2023, i tillegg til den ordinære selskapsskatten på 22 prosent, lag FSV Group planer om bygging av seks nye fartøy på is.

Selskapet var i sluttforhandlinger om kontrakt for bygging av det første av dee seks fartøyene, sa administrerande direktør Arild Aasmyr til NETT NO i november. Den nye lakseskatten gjorde FSV Group usikker på om det vil bli brukt for nye båter.

- Vekstbildet i Norge er betydeleg svekket, sa Aasmyr.

Publisert: 14.12.2022 20:00

Sist oppdatert: 14.12.2022 20:47

Mer om