Jon eirik engeset hexagon 11
USA-AVTALE: Hexagon Composites-sjef Jon Erik Engeset. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Sikra sal for 310 millionar

Nye oppdrag for dotterselskap i USA - som står for store delar av inntekta i Hexagon Composites.

Marius Rosbach
26.07.2023

Hexagon Composites sitt dotterselskap Hexagon Agility i USA, har signert avtaler om å levere mobile gasstankar og system for frakting av biogass til en større kunde i Nord-Amerika for om lag 310 milionar kroner.

Leveransane skal sikre drivstoff til ei veksande flåte med gassdrive køyretøy, ifølgje børsmeldinga tidleg onsdag.

USA-selskap står for mykje av salet
Dotterselskapet Hexagon Agility i USA sto i første kvartal for 71 prosent av driftsinntektene til Hexagon Composites.

Aukande kostnadar og forstyrringar i forsyningskjedene i marknaden for mellomstore og store lastebilar har sett marginane under press i den delen av verksemda, opplyste selskapet i siste kvartalsoppdatering.

Utvidar bruksområde
Selskapet lagar mellom anna drivstofftankar og -system for mellomstore og store lastebilar som brukar natur- eller biogass som drivstoff, og store mobile gasstankar som blir brukt på anlegg i industrien.

Nestleiar for sal av slike mobile løysingar frå Hexagon Agility gjer at det er mogleg å bruke gass som drivstoff i områder utan infrastruktur for anna fylling.

Statistikk frå amerikanske styresmakter, viser at 69 prosent av alle gassdrive køyretøy i USA, nyttar fornybar biogass.

Publisert: 26.07.2023 08:54

Sist oppdatert: 26.07.2023 12:22

Mer om