NTB 5 TJ2i C0 FL10 1
E16 ved Vaksdal er blant dei mest rasutsette vegstrekningane i landet. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK
Nytt

Sikring av dei mest rasfarlege vegane vil koste 14 milliardar kroner

Otterdalsstranda er nummer to på lista av fylkesvegar med høgast skredfaktor.

– Det hastar å setje i gang skredsikring av fleire strekningar, seier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

Summen fordeler seg på 8,7 milliardar kroner på riksvegar og 5,5 milliardar kroner på fylkesvegar, ifølgje oversikta. Den tek utgangspunkt i tal frå Statens vegvesens oversikt over skredpunkt som er levert inn til Samferdselsdepartementet i samband med ny Nasjonal transportplan.

– Mange av dei mest skredfarlege strekningane er i Vestland fylke, spesielt på riksvegane. Dette er vegar der faren for ras er høg og kvar hending kan få store konsekvensar, seier Handagard.

– Toppen av isfjellet

Viss alle skredpunkt med høg og middels faregrad skulle sikrast, ville det koste totalt 95 milliardar kroner, opplyser Naf.

Behova er store også i Nordland, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal. Skredfaktor blir berekna ut frå kor sannsynleg det er at det går ras. Ein ser på kva konsekvensar det kan få ut frå kor mykje trafikk det er på staden, moglegheit for omkøyring og andre faktorar.

– Dette er berre toppen av isfjellet. På riksvegane er det 78 stader med høg skredfaktor, og på fylkesvegane er talet 123. I tillegg kjem ei rekke stader med middels eller låg faregrad, der det framleis er behov for tiltak, seier Handagard.

Behov for tunnel

På mange utsette strekningar er det behov for tunnel eller ny trasé for å sikre vegen.

– I tillegg til dei store investeringane som trengst på nokre av dei mest rasfarlege strekningane, er det mykje som kan gjerast med mindre tiltak. Varsling, sikring av terrenget og andre utbetringar kan gjennomførast relativt raskt, om midlane kjem på plass, seier Handagard.

Riksvegar etter skredfaktor:

Rv 13 Kvassdalen – Vestland

Rv13 Osgjelet – Vestland

Rv 5 Skredvikja – Vestland

E16 Vaksdal – Vestland

Rv 13 Byrkjenes – Vestland

Rv 15 Grasdalen – Vestland

E 10 Presteneset 1 – Nordland

E10 Kvanndalen – Nordland

Rv 13 Øvre Lonevatn – Vestland

Rv 13 Ygningsdalshamrane – Vestland

Fylkesvegar etter skredfaktor:

Fv 5744 Navelsakerstranda – Vestland

Fv 5829 Otterdalsstranda – Møre og Romsdal

Fv 613 Gaularfjellet – Vestland

Fv 5723 Merkingsgjølet – Vestland

Fv 7594 Myrlandsfjellet – Nordland

Fv 5625 Skjerdalsberget – Vestland

Fv 8830 Store Lerresfjord – Finnmark

Fv 5724 Heimefonna – Vestland

Fv 49 Snauhaugtunnelen – Vestland

Fv 49 Tokagjeltunnelen – Vestland

Publisert: 27.11.2023 10:20

Sist oppdatert: 27.11.2023 10:20