Bjørnar Skjæran Å KP feb 2022 foto Ogne
FRYKTER FORURENSNING: Frykt for at oppdrett på land påvirker miljøet i sjøen utenfor er bakgrunnen for at ingen inntil videre får søke om tillatelser til å drive oppdrett på land, forteller fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en melding departementet hans har sendt ut. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Stopper mer oppdrett på land

Ingen får søke om nye anlegg før nytt regelverk er på plass.

20.12.2022

Den teknologiske utviklingen utfordrer skillet mellom landbaserte og sjøbaserte oppdrettsanlegg. Det er grunnen til at det nå ikke blir mulig å søke fylkeskommunen om tillatelse til å bygge oppdrettsanlegg på land, ifølge en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Søkand-stoppen er i første omgang satt til seks måneder. I mellomtiden skal departementet sende forslag til regelendringen ut på høring.

Søknader som er til behandling skal behandles ferdig.

Trafikklyssystemet
Det såkalte trafikklyssystemet er en metode for å vurdere om et sjøområde kan åpnes for flere oppdrettsanlegg eller om produksjonen der må redusere. Vurderingen bygger på flere kriterier, blant annet lusesituasjonen.

Når mange oppdrettsanlegg på land baserer seg på å pumpe sjøvann inn og la det strømme gjennom anlegget, mener Nærings- og fiskeridepartementet at også landbaserte anlegg kan påvirke situasjonen i sjøen.

- Når det gis tillatelse til akvakultur på land for et anlegg med nær tilknytning til sjø, kan slike anlegg påvirke sjø og sjøbaserte oppdretteres mulighet for vekst innenfor trafikklyssystemet. Av hensyn til miljøet og annen oppdrettsvirksomhet i sjø, er det viktig at vi unngår dette, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

Publisert: 20.12.2022 08:43

Sist oppdatert: 20.12.2022 09:04