Troll A foto Norsk Olje Gass lysere
OPPTUR I OLJE OG GASS: Bedrifter som arbeider for olje- og gassbransjen og i havvindmarkedet er mest optimist i Vestlandsindeksen for 4. kvartal 2022. Foto: Offshore Norge
Nytt

Trøsten er olje og gass

Bortsett fra sjokket etter pandemien, har ikke forventningen til det neste halvåret vært lavere siden Vestlandsindeksen startet i 2012.

13.02.2023

Vestlandsindeksen er Sparebanken Vests kvartalsvise stemningsmåling hos bedriftene i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

Da banken publiserte indeksen per 3. kvartal 2022 skilte Møre og Romsdal seg ut fra resten, med bedre lønnsomhet i den siste tremånedersperioden. I løpet av fjerde kvartal 2022 sank lønnsomheten i alle regioner på Vestlandet, og aller mest i Møre og Romsdal, som nå er på nivå med resten av Vestlandet.

Historisk lavt
Indeksene i Vestlandsindeksen går fra null til 100, der over 50 er i den optimistiske enden av skalaen og under 50 i den pessimistiske.

Med unntak av resultatindeksen, som ser tre måneder bakover, forteller de øvrige indeksene hva bedriftene venter i den kommende seks måneders-perioden.

Resultatindeksen per 4. kvartal er 54,4. Det historiske gjennomsnittet er 59,1.

Forventingsindeksen er historisk lav, 51,5.

Den er under nivået da bedriftene var på sitt mest pessimistiske like etter koronapandemien kom, og forteller blant annet av optimistene bare så vidt er i flertall. Forventningindeksen er summen av alle faktorene i spørreundersøkelsen.

"Med bakgrunn i enkeltindikatorene er det etterspørsel, etterfulgt av lønnsomhet og investeringer som trekker mest ned. Forventninger til sysselsetting faller også, men i mindre grad enn de resterende indikatorene", heter det i rapporten.

Olje- og gass drar opp
Mens stemningen i næringslivet var best i Møre og Romdal i Vestlandsindeksen per 3. kvartal 2022 er det Rogaland som ligger litt over gjennomsnittet på Vestlandet nå.

Grunnen er olje- og gassbransjen.

"Selv om forventningsindeksen er lavere enn resultatindeksen, og både forventningsindeksen og resultatindeksen har hatt kraftige nedganger i fra tredje til fjerde kvartal, finnes det næringer som ser positivt på kommende periode. Innen olje- og gassbedrifter, det vil si alle bedrifter med mer enn 50 % av omsetning tilknyttet olje- og gassnæringen, er forventningsindeksen fortsatt over historisk gjennomsnitt.", skriver Sparebanken Vest i Vestlandsindeksen per 4. kvartal 2022.

Les Vestlandsindeksen her

Også havvind skille seg ut mer mer optimismen enn gjennomsnittet.

" Næringen har ligget godt over gjennomsnittet i hele 2022, både på resultatindeksen og forventningsindeksen. Dette gjelder også for fjerde kvartal, hvor næringen reduserer forventningene og resultat litt sammenlignet med tredje kvartal, men i mindre grad enn de andre næringene. En forventningsindeks på 60,1 viser at næringen er positiv til kommende periode, og forventer vekst i markedet.", heter det i rapporten.

Publisert: 13.02.2023 05:00

Sist oppdatert: 13.02.2023 08:27

Mer om