Marte Fanneløb Giskeødegård foto Ogne Øyenhaug
OVERRASKET: Marte Giskeødegårds studenter på NTNU har kartlagt en kommende stor mangel på sjøfolk. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Vil snart mangle tusenvis av sjøfolk

Norske rederier skal øke bemanningen ombord - og samtidig erstatte sjøfolk som går av med pensjon.

01.06.2023

En fersk bachelor-oppgave fra NTNU i Ålesund anslår at norske rederier trenger 2800 flere skipsoffiserer innen 2026 enn de har i dag. Rederibransjen, både i Norge og internasjonalt, venter mer å gjøre, og da trenger rederiene flere folk.

Samtidig er mange av dagens offiserer snart pensjonister. Omlag 9500 av dagens dekksoffiserer er 64 prosent over 60 år, i følge bachelor-oppgaven. Av nesten 6000 offiserer i maskiner er andelen over 60 år 17 prosent.

1. amanuensis Marte Giskeødegård ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk på NTNU i Ålesund presenterte funnene på Rederikonferansen i Ålesund i dag.

Sjekket grundig
Tilsammen er det snakk om et behov for nesten 10.000 nye skipsoffiserer innen syv år.

Tallene var så oppsiktvekkende at studentene har kontrollere og regnet på tallene ekstra nøye, sier Giskeødgård.

Etterspurt
Hans Petter Hildre ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU sa i en paneldebatt på Rederikonferansen at maritim utdanning er populær i Norge sammenlignet med flere andre land. Årsaken er blant annet at det er muligheter for folk med sjøoffisersutdanning å ta arbeid i andre bedrifter i den maritime klyngen og veksle mellom arbeid på land til sjøs.

Han sier til NETT NO at det vil være mulig å øke antall sjøoffiserstudenter med 50 prosent i løpet av noen år, og samtid uteksaminere godt kvalifiserte studenterr.

Flere folk må til, automatisering vil ikke erstatte behover for flere sjøfolk, mener han.

Publisert: 01.06.2023 15:45

Sist oppdatert: 01.06.2023 21:05