Nesaksla drone feb 25 2021 Brunes Foto 1 1
TRENGER FOLK: I debatten og diskusjonen om nedgangstider I byggebransjen er det viktig for unge i Møre og Romsdal å vite at vår region (sammen med Rogaland) er unntaket fra regelen, skriver forfatterne av dette innlegget. Bildet viser byggingen på toppen av gondolbanen på Åndalsnes.
Synspunkt

Bygg- og anleggsnæringen trenger deg!

Stort behov for nye fagarbeidere, skriver Fredrik Linge Klock

09.02.2024

Fredrik Linge Klock er daglig leder Byggopp M&R – opplæringskontoret for Bygg – og Anleggsteknikk og regiondirektør EBA M&R (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg)

Selv om man tidvis leser om byggestopp i Oslo, om hytter og boliger som ikke blir igangsatt rundt om i landet og så videre, er det på sin plass å påpeke at Møre og Romsdal, sammen med bl.a. Rogaland, er annerledesfylkene i denne sammenhengen.

Rente og prisstigninger treffer stort sett likt over hele landet, men vi har likevel en langt mer fungerende bygg- og anleggsnæring enn mange andre steder i Norge. Vi er sjelden med på de store oppturene, men vi slipper da også ofte unna de verste nedturene.

Mye tyder på at rentetoppen enten allerede er nådd eller i det minste svært nær. Med den relativt lave nyboligbyggingen som har vært siste tiden, kombinert med økt innvandring og mange som er i jobb, vil det komme en oppgang i boligbygging som det gjelder å kunne henge med på. For alle våre bedrifter handler det om å beholde den kompetansen de allerede har, videreutdanne sine ansatte og være klare for de store investeringene som nødvendigvis vil måtte komme fremover. Det vil også si at vi trenger akkurat deg – som lærling og som ansatt i vår bransje!

Et kjapt søk på byggfakta viser at det ligger mer enn 1.150 planlagte bygg- og anleggsprosjekter i fylket vårt – alt fra eneboliger til store byggefelt, til oppdrettsanlegg, nye veier, broer og fergekaier, forretningsbygg, sykehjem, renseanlegg, skoler, tunneler og mye, mye mer. Ikke alt vil settes i gang, men det sier litt om omfanget av prosjekter som kan komme fremover. Aktuelle prosjekter – prosjekter som allerede er igangsatt eller klare til å igangsettes – ligger på ca. 450 prosjekter.

Trygt å velge byggfag
De største entreprenørene i Møre og Romsdal viser allerede til godt med arbeid i 2024, og lærlinginntaket for 2023 var rekordhøyt for vår del.

Bedriftene er også soleklare på at man uansett konjunkturer skal satse på rekruttering av nye fagarbeidere og at læreplassene står klare til de som kan tenke seg å bli dyktige tømrere, betongarbeidere, malere, blikkenslagere, snekkere, murere m.m.

Med 130 medlemsbedrifter med til sammen over 150 løpende lærekontrakter står vi klare til å ta imot minimum 75-80 nye lærlinger også i 2024. Det er i tillegg viktig å huske på at man ikke utdanner seg til jobb umiddelbart, og at situasjonen i de ulike næringene trolig vil se temmelig forskjellig ut når man vil være ferdig utdannet, om det er 2, 3, 4 eller 5 år frem i tiden.

Samtidig kan det være verdt å nevne at det viktigste for en næring er forutsigbarhet. Forutsigbarhet får man gjennom godt regulert arbeid, gjennomsiktige prosesser, godt planarbeid i de ulike kommunene våre og i fylkeskommunen, og fornuftige og forståelige nivå på skatter og avgifter. Det er også viktig at prosjekt og planer ikke dras ut i tid, og at man får svar på alle de anbud som det regnes på rundt omkring i fylket vårt.

Til å stole på
Næringen har godt samarbeid med både stat, fylkeskommunen og kommuner, og kan bidra til at prosjekt både kommer i gang og kan gjøres smartere, grønnere og raskere. Vi ønsker flest mulig lokale eiere som bidrar inn i sine lokalsamfunn og som tar sosialt ansvar ved å sørge for å opprettholde linjer på skoler, å utdanne akkurat din sønn eller datter, og ved å gjøre det hele med kvalitet. For ikke å snakke om alle bidrag disse bedriftene kommer med ovenfor idrett, kultur og andre næringer i sitt nærområde.

Vit derfor at byggenæringen er til å stole på i forhold til langsiktighet og forutsigbarhet. Uavhengig av hvordan mediebildet nasjonalt er akkurat nå, skal vi i Møre og Romsdal fortsatt ta inn like mange (om ikke flere) lærlinger enn i rekordåret 2023, og vi har masse spennende arbeid som skal utføres for både det private og det offentlige i fylket vårt. Sats på et fag- og svennebrev som gir deg en spennende jobb, med mange muligheter, og der du i tillegg kommer raskt ut i lønnet og meningsfylt arbeid. Bli med og bygg Møre & Romsdal!

Publisert: 09.02.2024 17:29

Sist oppdatert: 09.02.2024 22:41

Mer om