Dugnaden er ikke over
Synspunkt

Dugnaden er ikke over!

Vi har ikke råd til å miste en generasjon med fagarbeidere, skriver regionleder Kari Hoset Ansnes i LO Møre og Romsdal og rådgiver Elin Ous i NHO Møre og Romsdal.

I disse dager skal et kull med lærlinger fra alle fag, etter planen ta sitt fagbrev før de kan fortsette i arbeidslivet som fagarbeidere. Situasjonen med Covid -19, har rammet samfunnet og bedriftene og den har også rammet lærlinger hardt. I takt med at bedrifter har måttet stenge eller redusere sin produksjon, har også lærlinger blitt permittert.

Når vi nå sakte men sikkert åpner opp igjen, er det viktig at disse ikke blir glemt. Lærlingene må få komme tilbake til arbeidsplassen og få fullført utdanningen sin. Dette er viktig både for lærlingen selv, og for næringslivet som trenger deres kompetanse framover. Så snart det er faglig forsvarlig, må lærlingen få komme tilbake i jobb.
I tillegg starter også formidling av nye læreplasser på denne tiden. Mange bransjer signaliserer at de vil ta imot like mange lærlinger som tidligere, og noen bransjer vil naturlig nok ikke kunne ta inn lærlinger i samme grad som tidligere. Det er ulikt behov for nye læreplasser i de forskjellige fagene. I vårt fylke er det er størst behov for nye plasser innen fagene knyttet til reiseliv, helse og oppvekst, samt at det i år ser ut til å være ekstra behov for læreplasser innen elektrofag.
LO og NHO har de siste årene hatt stort søkelys på behovet for flere fagarbeidere. 6 av 10 bedrifter melder om udekket behov for fagkompetanse, og i år er det rekordstor søkning til fagutdanning. Det er derfor svært viktig at ungdommen som nå er klar til å gå ut i lære, finner læreplass i sitt fag
Lærebedriftene tar et stort samfunnsansvar når de gir unge og voksne fagutdanning. Mange bedrifter er dessverre ikke klar over at de kan bli en godkjent lærebedrift. De går glipp av en unik mulighet til å utvikle fagarbeidere, forme fremtiden i sin bransje og få et statlig tilskudd på over 150.000 kroner pr. lærling. Det er også mange bedrifter som kun tenker at de kan ta inn lærlinger i bedriftens hovedvirksomhet. Men, virksomheten består ofte av mange ledd og stadig flere oppdager verdien av å ansette lærlinger også i andre roller. Kanskje kan nettopp din bedrift ta inn en lærling innen logistikkfag, salgsfag, eller kontor- og administrasjon?
Ta gjerne kontakt med fylkeskommunen for å få mer informasjon.
Det er med andre ord viktigere enn noen gang, at alle bedrifter vurderer om det er noe de kan bidra med. Kanskje kan lærebedrifter som av en eller annen grunn ikke har hatt lærling det siste året, også se om det nå kan være tid for å ta inn lærlinger på nytt? Alle steiner må snues, både i offentlig og privat sektor
240 lærlinger ble permitterte i Møre og Romsdal som følge av Covid-19. Antallet er på veg nedover, men vi har fortsatt om lag 170 lærlinger som er permitterte fra utdanningen sin. En av de viktigste jobbene er nå å få disse trygt gjennom sitt utdanningsløp, og at det blir plass til de som skal søke læreplasser fra høsten av. Dette vil også være med på å trygge valgene for de som vurderer å ta denne utdanningen framover.
Det er ingen raske løsninger her, men dette er en svært viktig del av den store nasjonale dugnaden, og den er på ingen måte over.
Vi har ikke råd til å miste en generasjon med fagarbeidere!

Publisert: 09.06.2020 13:57

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:42