Ulstein verft røravdeling industri 11
Ap vil blant annet jobbe for å få flere unge fagarbeidere for å sikre at flere kommer jobb. Illustrasjonsfoto: Marius Rosbach
Synspunkt

En stille krise for Møre og Romsdal

Antall unge uføre under Erna Solberg har doblet seg. Vi i Arbeiderpartiet kan ikke leve med en slik stille krise i fylket vårt, skriver Per Vidar Kjølmoen (Ap) i dette innlegget.

Arbeiderpartiet har ambisjoner for Møre og Romsdal etter koronaen. Vi vil ha en ny start, der vi tar tak i de største utfordringene. En av disse er å sikre at ungdommen vår kommer seg i jobb og kan stå på egne bein.

Det er alvorlig for landet dersom stadig flere unge blir gående passive og ender opp på uføreytelser. Det er alvorlig for Møre og Romsdal at også vi har altfor mange som dropper ut av videregående, og at vi i fjor hadde 890 unge under 30 år på uføretrygd. Verst er det likevel for dem det gjelder.

Under Erna Solberg sin Høyre-regjering er antallet unge uføre doblet. I dag går unge passive for lenge, mens problemene vokser. Dette er en gedigen bombe under velferdsstaten. Vi klarer ikke å opprettholde et godt samfunn for alle, hvis en aldrende befolkning kombineres med at stadig færre unge står i jobb. Og livskvaliteten for en ung kvinne i Aure, eller en ung mann i Sykkylven, blir helt annen om du står i jobb, i stedet å ende på passive ytelser.

Arbeiderpartiet vil øke eksporten med 50 prosent på ni år. Da trenger vi flere unge fagarbeidere i hele Møre og Romsdal. Vi kan ikke råd til at en eneste ungdom som kunne vært i jobb, skyves ut av arbeidsmarkedet.

Arbeiderpartiets beskjed er klar: Vi kan ikke vente til ungdommen tropper opp på NAV vi må oppsøke dem tidligere og støtte dem inn i fagopplæring eller ut i jobb! Vi lanserer derfor en plan i fem punkter:

1. Et oppsøkende NAV: NAV skal få i oppdrag å oppsøke ungdom som står utenfor jobb, utdanning og arbeidstrening. Både NAV og fylkenes rolle skal styrkes. Ungdom som holder på å falle ut, må følges opp med telefoner og besøk.

2. Flere ansatte: NAV skal få flere ansatte som kan drive med oppfølging på permanent basis. For vi trenger folk til å følge opp ungdommene som trenger det.

3. Mer ressurser til fagopplæring eller jobb: Unge skal ut i en faktisk jobb eller inn på en fagopplæring arbeidslivet trenger, som hovedregel. Da må vi være villig til å bruke penger på slike tiltak. Derfor må vi ha et varig høyere nivå på arbeidsmarkedstiltak og særlig styrke bruken av lønnstilskudd.

4. Bedre helhetlig hjelp: Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal henvende seg om livet er vanskelig. Derfor skal NAV sikre en bedre samordning av tjenestene i helsesektoren, NAV og utdanningssystemet, slik at unge gis en helhetlig oppfølging tilpasset den enkelte. Som en del av dette må lavterskel psykisk helsehjelp rustes opp i alle kommuner og frivilligheten involveres

5. Jobbgaranti for unge uføre: I siste instans skal fellesskapet opp med en aktivitetsreform med en jobbgaranti, slik at de som blir uføre og kan jobbe noe – får jobbe.

Slik skal vil bidra til å gi alle ungdommer i Møre og Romsdal en best mulig start på arbeidslivet. Det skulle bare mangle! Nå er det vanlige folk sin tur.

Per Vidar Kjølmoen, 1. stortingskandidat, Møre og Romsdal Ap

Publisert: 15.04.2021 10:11

Sist oppdatert: 15.04.2021 10:29

Mer om