2022 Per Olav Tyldum stortingsrepresentant Trøndelag 2 1
SVARER HØYRE: Per Olav Tyldum er Sps landbrukspolitiske talsperson. Foto: Sp
Synspunkt

Høyre svikter fremtidens landbruk!

Sannheten er at Høyres nye landbrukspolitikk består av lavere inntekter og høyere avgifter til den norske bonden., skriver Per Olav Tyldum, landbrukspolitisk talsperson, Senterpartiet.

06.07.2023

Det er underlig å lese landbrukspolitisk talsperson fra Høyres innlegg om ei framtid for norsk landbruk, som hun beskriver som umoderne, lite bærekraftig, ikke forbrukerorientert eller selvstendig. Hun etterlyser en ny landbrukspolitikk.

Dette hevdes rett etter en debatt om jordbruksavtalen i Stortinget i slutten av juni der partiet ble utfordra på nettopp å svare på Høyres ønske om utvikling for norsk landbruk. Høyre var temmelig fraværende i debatten.

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV sitt forslag er å støtte opp under bondens bidrag med mål om å sikre vår norsk matsikkerhet og trygghet. Det får Høyre til å riste på hodet. Det tidligere regjeringspartiet valgte å stemme mot den framforhandla avtalen på 4,15 mrd. kr.

Høyre vil redusere budsjettmidlene til norsk landbruk kraftig og la markedet råde, men samtidig skal det skje uten at matvareprisen økes. Det er ren fantasi fra Høyre eller et signal om en politikk som vil medføre store nedleggelser innen norsk matproduksjon.

Partiet ga klar beskjed om at de ville stemme nei til jordbruksavtalen, men uten å fremme et sammenhengende alternativ som skal sikre norsk landbruk ei framtid. Det bør både landbruksnæringa, men også den norske forbrukeren merke seg.

Det er rett og rimelig at Høyre forteller den norske bonden hva som skal kuttes når forslaget er en reduksjon på 1,2 milliarder kroner i jordbruksavtalen. Høyre har tidligere også foreslått å innføre CO2 avgift på ca. 450 mil. kr og drikkekartongavgift som ville bety en belastning på ½ mrd. kr. Det betyr et samla nedtrekk på nærmere 2,2 mrd. kr. som næringa må bære.

Sannheten er at Høyres nye landbrukspolitikk består av lavere inntekter og høyere avgifter til den norske bonden. Derfor er jeg glad for at avtalen Senterpartiet og stortingsflertallet har stemt frem gjør det motsatte. Kostnadsveksten kompenseres i stor grad av budsjettmidler, som holder økningen av matvarepriser nede.

Avtalen tar landbruket i en mer klima- og miljøvennlig retning. Det legges til grunn 9.3 mrd. kr. på målrettede ordninger med klare klima- og miljøeffekter. Ordningene bidrar til å redusere utslippene pr produsert enhet og dermed klima- og miljøbelastningen fra jordbruket. Oppfølgingen av klimaavtalen mellom staten og jordbruket prioriteres.

Vi er slettes ikke i mål med å tette inntektsgapet, men de to første jordbruksforhandlingene i denne regjeringsperioden har bidratt med 100.000 i økte inntektsmuligheter.

Regjeringen med statsråd Borch i spissen prioriterer norsk matproduksjon høyt. Økte inntektsmuligheter i jordbruket er avgjørende for å opprettholde og utvikle norsk jordbruk og selvforsyning.

Heldigvis fikk ikke Høyre flertall for sin politikk som vil ta Norge og bonden i feil retning!

Publisert: 06.07.2023 21:27

Sist oppdatert: 06.07.2023 21:27