Hugo Matre FMV foto Norske Skipsverft
KRITISK TIL INNLEIEINNSTRAMMING: Styreleder Hugo Matre (bildet) i Norske Skipsverft. Foto: Norske Skipsverft
Synspunkt

Innleierestriksjonene - norsk politikk på sitt mest dogmatiske

Norske Skipsverft avviser regjeringens argumentasjon for å stramme inn på regelverket om bruk av innleid arbeidskraft.

I et innlegg i Dagens Næringsliv i dag sier Arbeids- og inkluderingsdepartementet "at arbeidstagere som klar hovedregel bør ansettes fast og direkte i et topartsforhold" og fremmer en påstand om at "det blir ikke flere elektrikere av å oppheve innleieforbudet" (DN 5. sept. 2023).

Som næring støtter vi alle tiltak for å sikre gode lønns- (tariff) og arbeidsvilkår for enhver arbeidstaker, norsk som utenlandsk.

Skipsverftene er distriktsarbeidsplasser, og ofte hjørnesteinsbedrifter i sine regioner. Vi har en kompetent stamme med fagfolk innen mange fag, men etterlyser flere fagarbeidere for å kunne løse arbeidsoppdrag som det er naturlig for skipsverft å utføre. Vår Pri. 1 er å tilby ledig arbeidskapasitet faste og hele stillinger.

Et søk i stilling ledig-markedet viser at skipsverftene aktivt etterspør arbeidskraft. Vi "støvsuger" markedet etter nye kollegaer. Men denne ressursen er ikke tilgjengelig.

Løsningen for vår næring er bruk av innleid arbeidskraft. For å sikre at disse er hvem de sier at de er, har fagbrev og nødvendige sertifikater, forsikringer, transport m.m., har vi (hittil) en kvalifisert bransje av bemanningsbyråer hvor disse er fast ansatt og hvor hver ansatt betaler skatt til kommune og stat - som enhver arbeidstager. Dette gir forutsigbare og ordnede arbeidsforhold tilknyttet vår næring.

Realitetsorienteringen er at for vår næring er det ikke norsk arbeidskraft tilgjengelig innen de fagområder vi etterspør. Den tilgjengelige ressursen består av innleid utenlandsk arbeidskraft. Denne ønsker fleksibilitet i sin tilknytning til det norske arbeidslivet, og ønsker ikke å bli ansatt i skipsverftet de er utleid til. De bor, har familie og sitt sosiale nettverk i sitt hjemland.

Vi som kjenner denne industrien vet at innleieforbudet vil medføre mindre norsk skipsbygging, og følgelig enda færre norske skipsbyggere på sikt (inkludert elektrikere, rørleggere, sveisere og platearbeidere, maskinarbeidere, lærlinger i alle fag osv.)

Men det nye regelverket er det som gjelder, og skipsverftene forholder seg til dette. I samarbeid med Wikborg Rein Advokatfirma arrangerte vi i forrige uke et webinar for våre medlemmer. Der ble det gitt en grei gjennomgang om hvordan forholde seg ansvarlig til regelverket. Men for medlemmene våre, distriktsarbeidsplassene langt ute i kommune-Norge, oppleves innstrammingene som unødvendige og skadelige.

Statssekretær Maria Walberg (Ap) skriver i DN-artikkelen at "det blir ikke flere elektrikere av å oppheve innleieforbudet", og dét har hun helt rett i. Samtidig avslører departementet en manglende forståelse for hvordan arbeidsmarkedet fortoner seg for vår næring. Fasit er at det blir ikke flere elektrikere verken med eller uten innleieforbudet. Nettopp derfor er tilgang til utenlandsk arbeidskraft avgjørende for vår næring.

- Gjerder som hindrer fri fly av arbeidskraft er næringsfiendtlig, mener vi.

Publisert: 06.09.2023 10:12

Sist oppdatert: 06.09.2023 22:39

Mer om