Unio i streik
TAPER TERRENG: Lærerne har tapt terreng i lønnsutviklingen etter at kommunene overtok forhandlingsanvaret, skriver artikkelforfatteren.
Synspunkt

Kommunepolitikerne fremprovoserte lærerstreiken

– Man kan saktens spørre hva som er grunnene, skriver Pål Aarsæther, leder for Norsk Lektorlag Møre og Romsdal om årets lønnsoppgjør.

28.05.2021

Norsk Lektorlag har brutt forhandlingene med KS og vil avgjøre om vi
godtar meglingsresultatet eller gå ut i streik de kommende dagene.
Hovedsammenslutningen vår, Akademikerne, har anbefalt det, mens vi
avventer også meglingsresultatene i Oslo og staten før vi tar den
avgjørelsen.

For egen regning noterer jeg meg at dette er et mellomoppgjør, for å
justere lønningene etter frontfagenes utvikling. Dette er vanligvis en
grei sak, men allikevel valgte kommunepolitikerne som styrer KS å
provosere lærerne med å gi et tilbud som var vesentlig mindre enn det.

Man kan saktens spørre hva som er grunnene til det? Etter at lærerne har
stått på i over ett år uten smittevern, uten risikotillegg, uten overtidsbetaling og jobbet sent og tidlig for å undervise og ta vare på
våre barn og unge, vår viktigste ressurs, velger man altså å provosere
frem en streik over noen desimaler?

I mine øyne fremstår kommunepolitikerne, som tross alt styrer KS, som
totalt avkledde i denne saken. Siden de tok over lønnsforhandlingene for
lærerne fra staten, har lønnen for pedagogene falt med 14 prosent i
forhold til andre kommunalt ansatte det er naturlig for oss å
sammenligne oss med.

Med dette som bakgrunnsteppe, velger altså kommunepolitikerne i KS
allikevel å provosere frem en streik og på den måten vise sin
utakknemlighet ovenfor en av de yrkesgruppene som reddet dem under
pandemien. De som bar byrden for de samme kommunale politikernes svært mangelfulle beredskapsplanlegging i forkant av pandemien.

Jeg sier som Lothepus sa om pandemifornekterne: "De skulle skamme seg, herfra til" en viss plass vi reddet dem ifra!

Publisert: 28.05.2021 08:19

Sist oppdatert: 28.05.2021 11:10

Mer om