Arnfinn Ingjerd montasje
VENTER MER GRØNN SATSING: Daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest skriver at de venter mer fart i det grønne maritime skiftet og satsing på verftene, når de verste krisene er forbi. Foto: Marius Rosbach
Synspunkt

Lite offensivt, men viktige rammevilkår ligger stabilt

– Vi må ikke glemme det grønne skiftet selv om det er krig og trange tider, skriver Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum.

Regjeringen har lenge advart om store innstramminger i årets budsjett. Fasiten for maritime rammevilkår er en nominelt uendret nettolønnsordning og en stabil rederiskatteordning.

Maritimt Forum savner imidlertid større offensivitet når det gjelder det grønne skiftet samt også satsingen på verft, og mener en forsering av standardfartøyer til Sjøforsvaret aldri har vært mer nødvendig.

Med krig i Europa, energikrise og høyt inflasjonspress er landet i en krevende situasjon. Derfor er vi glade for at regjeringen foreslår at maritime rammevilkår skal ligge fast for 2023, men vi er naturlig nok skuffet over at den varslede aktive satsingen på maritim næringen er satt på vent. Vi forventer at regjeringen følger opp Hurdalsplattformen og styrker nettolønnsordningen, får mere fart i det grønne maritime skiftet samt sikrer en levedyktig verftsnæring når vi er forbi de verste krisene.

Videreføring av nettolønn
Regjeringen har styrking av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk nedfelt i regjeringsplattformen. Ordningen foreslås ikke styrket for 2023, det ligger kun inne en nominell videreføring.

Det helt avgjørende at regjeringen ikke svekker verdiskapingen og innovasjonen i krisetider. Derfor vil vi jobbe for at regjeringen sammen med Stortinget sikrer en inflasjonsjustert nettolønnsordning for 2023. Så får vi sørge for en styrking av hele ordningen i mer normale økonomiske tider.

Lite nytt for verftene
Den tilspissede sikkerhetspolitiske situasjonen aktualiserer behovet for økt offentlig-privat samarbeid, og Sjøforsvaret trenger flere fartøy. Derfor bør regjeringen nå forserer byggingen av standardiserte fartøy og bygge disse i Norge, sier Ingjerd. I tillegg er den nye grunnrenteskatten innen havbruk negativt også for norske skipsverft.

Det er ingen signaler om opprettelse av en ekspertenhet for offentlige anskaffelser som Maritimt Forum har etterlyst. En slik enhet kunne bidratt til mer bygging av offentlige fartøy i Norge.

Maritimt Forum Nordvest ser det som positivt på at regjeringen vil bygge nye kystvaktfartøyer og oppgradere fregattene.

Grønne satsinger kan ikke utsettes
Vi må ikke glemme det grønne skiftet selv om det er krig og trange tider. Men vi er glade for at regjeringen foreslår å sette av 80 mill. kroner til havvind, og at Stad Skipstunnel og Ocean Space Centre videreføres.

Nå er det viktig at Stortinget bidrar til å styrke den grønne, maritime profilen på dette budsjettet. Vi har foreslått et maritimt klimapartnerskap som vi er klare til å iverksette fra næringens side, i tillegg til mer støtte til hybridisering og ombygging. Vi gleder oss samtidig over at det blir gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse, og at det fra august 2023 blir halv pris på riks- og fylkesveiferger.

Daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest

Publisert: 07.10.2022 12:31

Sist oppdatert: 07.10.2022 12:37

Mer om